AT3A4639

Om Tiponi

Tiponi er en koncern bestående af flere selskaber, som hver især tilbyder sociale indsatser inden for hhv. beskæftigelsesområdet, børne-familie området, botilbud og bosted samt misbrugsbehandling.

Vores indsatser udmøntes gennem et tæt samarbejde med kommuner og en lang række engagerede virksomheder.

Vi arbejder helst tværfagligt og helhedsorienteret med alle aspekter af borgerens vanskeligheder og barrierer, da vores erfaring er, at det skaber varige positive forandringer. Det gør vi bl.a. ved, at vi både tager hånd om en given borgers beskæftigelsesmål samt borgerens misbrugsreducering. Vi gør det også på børne-familieområdet ved, at vi varetager familiebehandlingen i hjemmet samt har psykolog-samtaler med enten mor eller far.

Vi er i stand til at arbejde tværfagligt, fordi vi har specialister fra relevante fagligheder ansat på tværs af koncernen og vi gør en dyd ud af vidensdeling og -sparring.

Det skaber resultater. Borgerne tilknyttet Tiponi fortæller, at de bedre kan overskue, at det er samme dør, som de skal gå ind ad, hvad end de skal i jobklub eller modtage misbrugsbehandling. Borgerne fortæller samtidig, at de føler sig mødt på en empatisk og fordomsfri måde, som gør dem trygge, og at de gennem samtaler og undervisning af en Tiponi-medarbejder får mod på at forandre deres livssituation.

Det skaber genklang i vores dataindsamling. Tiponi er nemlig en datadrevet virksomhed, som måler på alle sine indsatser, hvilket gør det muligt for os at påvise, at vi lykkes med at skabe progression for borgerne og afslutte handleplansmål inden for overskuelig tid.

I Tiponi er vi mere end 100 ildsjæle bestående af både socialrådgivere, socialpædagoger, familiebehandlere, psykologer, psykoterapeuter, virksomhedskonsulenter, tidligere politifolk m.fl. Medarbejdergruppen er præget af stor diversitet, både hvad angår faglig baggrund, erfaringsgrundlag og i forhold til køn og kulturarv. Se alle vores medarbejdere her.

Vi har fem filialer: Valby, Brøndby, Slagelse og Aarhus.

Mission, vision og værdier

På tværs af afdelinger og indsatser i Tiponi arbejder vi ud fra den samme klare vision og mission og med afsæt i ufravigelige fælles værdier.

VÆRDI

Vi tror på, at intet liv skal spildes og at alle har ret til et meningsfuldt liv

MISSION

Gennem integrerede sociale indsatser støtter og hjælper vi mennesker til et meningsfuldt liv

VISION

Vi vil skabe fremtidens standarder for socialt arbejde

  • Kontakt

    Stine A

    Adm. Direktør

  • Scroll to Top