Banner_virksomhedtop_tiponi

Virksomhedspraktik

I kan få en borger i virksomhedspraktik i en periode fra fire til 13 uger med mulighed for forlængelse.

Varigheden afhænger af borgerens forsørgelsesgrundlag, funktionsevne samt borgerens fremtidige plan i forhold til uddannelse eller beskæftigelse.

Formålet med virksomhedspraktik

Formålet med en virksomhedspraktik kan være forskellige ting, f.eks. at opkvalificere og udvikle sociale, sproglige, faglige og personlige kompetencer i retning af ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Ligeledes kan formålet med en virksomhedspraktik være, at borgeren hurtigst muligt finder fodfæste i uddannelse eller beskæftigelse.

Vigtig information om virksomhedspraktikker

Virksomhedspraktikanten må gerne varetage arbejdsfunktioner, der normalt vil blive udført af medarbejdere ansat i virksomheden. Dog er praktikanten ikke ansat, hvorfor personen ikke modtager løn eller er omfattet af overenskomster og regler for lønmodtagere i øvrigt.

Praktikanten er omfattet af arbejdsmiljøloven og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Praktikanten må ikke indgå som en del af normeringen

Oprettelse af virksomhedspraktik

I kan oprette jeres virksomhedspraktik på www.vitas.bm.dk.

Scroll to Top