Beskæftigelsesindsatser i Tiponi

Whistleblowerordning

I Tiponi ønsker at blive bekendt med eventuelle overtrædelser, så vi kan forbedre dem og højne niveauet. Derfor har Tiponi oprettet en intern whistleblowerordning, som kan anvendes af en nærmere defineret personkreds til at indberette om forhold, der er omfattet af lov om beskyttelse af whistleblowere (”whistleblowerloven”).

Whistleblowerordningen skal blandt andet forbedre mulighederne for, at ansatte, samarbejdspartnere og borgere tilknyttet forløb i Tiponi herunder disses pårørende, kan pege på og udtale sig om kritisable forhold, uden de behøver at frygte, at det får negative konsekvenser.

Indberetningen foretages via en digital whistleblowerportal, som der er linket til længere nede på denne side. Alle indberetninger bliver behandlet i fortrolighed af en upartisk whistleblowerenhed i Tiponi.

Ved indberetning til ordningen er whistlebloweren beskyttet af whistleblowerloven. Det er dog en betingelse for at være beskyttet af loven, at whistlebloweren skal indberette korrekte oplysninger, og at oplysningerne handler om overtrædelser eller forhold, der er omfattet af loven.

Inden du foretager en indberetning, beder vi dig læse vores vejledning for whistleblowere nedenfor.

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation i Tiponi om utilfredsstillende forhold, og er dermed et supplement til muligheden for at rette direkte henvendelse til fx en leder, HR, tillidsrepræsentant eller andre relevante fagpersoner i Tiponi.

Hvem kan indberette?

 • Personer, der arbejder eller tidligere har arbejdet i Tiponi (omfatter både fuldtids- og deltidsansatte, projektansættelser, vikarer, frivillige samt lønnede og ulønnede praktikanter)
 • Personer, der endnu ikke arbejder i Tiponi, men som har oplevet forhold, de har oplevet som led i deres ansættelsesproces
 • Samarbejdspartnere
 • Borgere eller disses pårørende opfordres til i første omgang at rette direkte henvendelse.

Relevante links:

Vejledning for whistleblowere: Tryk her

Her indberetter du:

Link til anonymt indberetning: Tryk her

 • Kontakt

  Stine A

  Adm. Direktør for Beskæftigelse og Familie

  Peter

  Adm. Direktør for Botilbud og Rehab

 • Scroll to Top