Tiponi 1494 web 2

Botilbud

Tiponi Botilbud er et §107 tilbud, som yder 1:1 støtte til borgere. Vi er tilgængelige 24/7, skræddersyr forløb og leverer løbende den dokumentation vores samarbejdspartnere ønsker. Målet er altid at give borgeren en fast og tryg base og derfra arbejde henimod en mere selvstændig og stabil tilværelse.

Målgruppe

Tiponi Botilbud henvender sig til borgere fra 18 år og opefter:

 • Borgere, som har behov for en skærmet indsats som alternativ til traditionelle storinstitutioner, hvor de ikke profiterer af at bo sammen med andre.
 • Tiponi botilbud er for borgere, der drømmer om at ændre kurs, f.eks. komme væk fra det kriminelle miljø, få støtte til at arbejde med eget misbrug eller har modet til at være nysgerrig på egne psykosociale udfordringer.
 • Vores borgere er ofte meget sårbare, og har både svært ved at fungere socialt og klare en hverdag på egen hånd samt oplever udfordringer med deres psykiske trivsel.
 • Flere af vores borgere er udadreagerende og præget af uro og vrede, men der kan også være tale om tristhed, indadvendt og selvdestruktiv adfærd.
 • Vi har rigtig gode erfaringer med at flytte kriminelle og kriminalitetstruede borgere til nye miljøer, og sammen med en fast kontaktperson øve at fastholde nye handlemønstre og mestringsstrategier til en ny start på livet.

Overordnet set henvender botilbuddet sig til borgere, der har svært ved at fungere socialt og klare en hverdag på egen hånd. Borgernes adfærd er ofte udadreagerende og præget af uro og vrede, men der kan også være tale om selvdestruktiv adfærd præget af indadvendthed og tristhed.

Tiponi Bosteds målgruppe dækker:

  • Hjemløshed
  • Stressbelastning
  • Kriminalitet (ikke personfarlig)
  • Omsorgssvigt
  • Depression
  • Angst
  • Indadreagerende adfærd
  • Anden psykisk vanskelighed/socialt problem

Selvstændige lejligheder på Sjælland og Jylland

Tiponi botilbuds lejligheder er placeret i almindelige boligkvarterer på Sjælland og Jylland: Bl.a. Aarhus, Valby, Brøndby, Glostrup, Taastrup, Roskilde og Slagelse. Der er tale om selvstændige etværelses lejligheder på 35-40 kvadratmeter med eget bad, toilet og køkken. Målet er at give borgeren oplevelsen af at have en helt almindelig hverdag samt en naturlig plads i samfundet.

Faglig tilgang og metoder

Tiponi Botilbud har fokus på at se, høre og rumme borgeren. Det er vigtigt for os at skabe en tillidsfuld relation og vise, at vi tror på ham/ hende, og – måske for allerførste gang – få plads til at tale om vigtige ting, der er sket i hans/hendes liv. I Tiponi har vi alle et stærkt fagligt DNA og arbejder ud fra et fælles fagligt ståsted. Med eksistentialismen som videnskabsteoretisk ramme støtter vi den enkelte til at tage ansvar for eget liv. Det gør vi ud fra den grundlæggende indstilling, at alle mennesker er født ind i en tilværelse uden foruddefineret mening. Samtidig er vi alle født frie. Dermed har det enkelte menneske både friheden til, men i høj grad også ansvaret for at skabe en meningsfuld eksistens.

Vi møder vores borgere i det daglige med en anerkendende tilgang og med stor respekt for det arbejde borger lægger i at lære sig nye strategier til på sigt at kunne klare sig selv med mindst mulig støtte.

Vi tager afsæt i borgers VUM, egne håb og drømme. Vi arbejder løbende tæt sammen med borgers sagsbehandler om at få tilpasset mål. Vi støtter borger med at skabe struktur og overblik – og arbejdet foregår altid i borgerens tempo.

Vi ledsager borger til aftaler, medvirker som bisidder i retssale, ved møder med det offentlige samt ved behandlinger i forskellige arenaer.

Mål og dokumentation

Vi tilpasser behandlingstilbuddet, så den enkelte borger opnår udvikling og botræning. Målet er altid at træne borgeren til en mere selvstændig tilværelse. Vi gør i Tiponi meget ud af vores dokumentation og kan ofte skræddersy vores dokumentation efter kommunens behov.

Scroll to Top