Tiponi 1563

Social stofmisbrugsbehandling

Tiponi Rehab er social stofmisbrugsbehandling efter SEL § 101. Tilbuddet retter sig mod borgere over 18 år, hvor rusmiddelproblematikker udfordrer og begrænser borgerne.

Social misbrugsbehandling efter Servicelovens §101 tager afsæt i den enkeltes situation. Behandlingen består i en række ikke-medicinske sociale indsatser, såsom samtaler hos psykiater, psykolog og/eller misbrugsbehandler samt fx vredeshåndtering eller beskæftigelsesrådgivning. Indsatserne har til formål at støtte borgeren til helt at ophøre med eller betydeligt at begrænse sit forbrug af euforiserende stoffer.

Tiponi Rehab er en del af Tiponi-koncernen, hvilket gør det nemt og naturligt for os at arbejde med integrerede indsatser, hvor fx en borger tilknyttet et beskæftigelsesforløb også modtager misbrugsbehandling i et sideløbende forløb. Indsatserne i Tiponi Rehab er derfor altid helhedsorienterede, tværfaglige og baserer sig på grundig faglighed. De tilrettelægges efter den enkelte borgers individuelle behov og i samarbejde med borger og visiterende sagsbehandler.

Læs mere om muligheden for misbrugsbehandling her

Scroll to Top