AT3A4639

Sådan arbejder vi

Vores arbejde er gennemsyret af et stærkt fagligt DNA, som afføder en helt særlig forståelse og et særligt menneskesyn. Det indebærer blandt andet, at vi er tilgængelige for borgeren 24 timer i døgnet, at vi tror på den enkeltes ønske om at skabe et meningsfuldt liv og at vi aldrig giver op.

Grundstenen i vores arbejde

I Tiponi arbejder vi med borgere, der flere gange har været tæt på at give op og miste håbet om at gøre deres drømme til virkelighed. Mennesker hvis start i livet og tidlige opvækst i de allerfleste tilfælde har været præget af tab, svigt, mangel på stabilitet og utilstrækkelig tryghed – ofte endda vold, psykisk sygdom og kriminalitet.

Den slags sætter aftryk langt ind i voksenlivet. Når det barn, borgeren engang var, ikke havde et stabilt fundament tidligt i livet, skal det opbygges med vilje og vedholdenhed i borgerens nuværende tilværelse.

Det er den krævende opgave, Tiponi i bund og grund støtter til.

”Tiponi” er et indiansk begreb for det betydningsfulde barn. I Tiponi gør vi os umage med at se bag den umiddelbare overflade – bag de kriminelle handlinger, den psykiske sårbarhed, den manglende evne til at tage ansvar for eget liv – og støtter den enkelte til at tro på, at der er en vej frem til et mere meningsfuldt liv. Et liv, som for de allerfleste indebærer drømmen om selvforsørgelse.

Stærkt faglig DNA

Netop meningen med den enkeltes tilværelse er et vigtigt omdrejningspunkt for vores arbejde med borgerne.

I Tiponi har vi alle et stærkt fagligt DNA og arbejder ud fra et fælles fagligt ståsted. Med eksistentialismen som videnskabsteoretisk ramme støtter vi den enkelte til at tage ansvar for eget liv. Det gør vi ud fra den grundlæggende indstilling, at alle mennesker er født ind i en tilværelse uden foruddefineret mening. Samtidig er vi alle født frie. Dermed har det enkelte menneske både friheden til, men i høj grad også ansvaret for at skabe en meningsfuld eksistens.

Vi tror på, at:

  • alle mennesker har et ønske om et meningsfuldt liv
  • manglende evne, vilje og mod til at tage ansvar for eget liv kan skabes
  • sunde relationer mellem mennesker styrker potentialet for udvikling og forandring.

Vi er tilgængelige 24/7

Vi arbejder vedholdent og utrætteligt med at skabe en stærk relation til borgeren, hvor tilgængelighed, nærhed og respekt sammen med vores medarbejderes høje faglighed skaber grobund for forandringer hos borgerne.

Det er også grunden til, at vi er tilgængelige for de borgere, der er i forløb hos Tiponi, døgnet rundt.

Visuelle metoder der virker

Med afsæt i vores særlige forståelse for det enkelte menneske arbejder vi med en række visualiserede metoder og teknikker, som vi har udviklet med afsæt i tilknytningsteorien og forskningen i tilknytning.

Metoderne hjælper den enkelte borger til at forstå, hvordan deres nuværende tilværelse er præget af deres tidlige erfaringer. Når det, som spænder ben i tilværelsen, bliver beskrevet og for eksempel tegnet på en tavle, bliver det begribeligt og forståeligt for borgerne at tilegne sig nye personlige indsigter, som den enkelte efterfølgende støttes i at handle på.

Scroll to Top