Medarbejdere

Tiponi Botilbud - Aarhus

Ali C

Afdelingsleder i Århus

2095 5457
ac@tiponi.dk

Profil

Jeg er ansat som afdelingsleder i Tiponi Aarhus og tager del i at få Tiponi på landkortet i Jylland. Jeg har i 19 år beskæftiget mig med socialpædagogisk arbejde – særligt med marginaliserede mennesker, der bøvler med psykiske udfordringer og adfærdsproblemer; fx skizofreni, ADHD og PTSD. Jeg har også arbejdet som mentor og koordinator til borgere, der har været aktive i den kriminelle verden, heriblandt bandeexit-programmer. Jeg har undervejs også beskæftiget mig med indsatser til at bekæmpe radikalisering. For at understøtte mit arbejde og få bedre forudsætninger for at kunne støtte borgerne, har jeg gennemført flere uddannelser og kurser, bl.a. ART, Kat. Meta KAT, NADA, koordinatoruddannelse og en neuropædagogisk uddannelse. Jeg sætter en stor ære i at kunne gøre en forskel i et menneskes liv. Det betyder meget for mig. Her tænker jeg på hele processen sammen med den enkelte borger, hvor vi i samarbejde kan finde frem til, hvad der sikrer et solidt fundament, således at han eller hun kan skabe det bedst mulige liv til sig selv.

Tiponi Botilbud

Annie

Støttekontaktperson

2561 7038
annie@tiponi.dk

Profil

Jeg arbejder som støttekontaktperson i Tiponis botilbud, hvor vi støtter unge til en selvstændig tilværelse i egen bolig. Jeg er uddannet socialrådgiver og har på forskellig måde arbejdet med de allermest udsatte målgrupper i hele mit arbejdsliv. Både som myndighedssagsbehandler i børn- og familieafdelinger samt på kontanthjælpsområdet, som kontaktperson i behandlingstilbud for voksne stofmisbrugere og som kontaktperson på forsorgshjem for hjemløse. Det der giver mig energi i mit arbejde, er at indgå i relationer til andre mennesker, også selvom det kan være vanskeligt. Jeg tror altid på det gode i den enkelte og har nemt ved at få øje på muligheder for forandring og understøtte dette i praksis.

Tiponi Botilbud

Claus

Støttekontaktperson

2099 9454
claus@tiponi.dk

Profil

jeg brænder for at gøre en forskel for udsatte unge og motiveres af at se dm vokse. Jeg tror på, at det er i relationen mellem mennesker, at forandringer kan skabes og at motiverende samtaler kan sætte nye mål og retning. Som mentor i Tiponi glæder jeg mig hver dag over at skulle møde disse unge mennesker.

Tiponi Botilbud - Aarhus

Dan

Støttekontaktperson

2272 1311
dan@tiponi.dk

Profil

Jeg er ansat som støttekontaktperson og mentor ved Tiponis afdeling i Aarhus. Jeg er uddannet socialpædagog og har over 20 års pædagogisk og ledermæssig erfaring indenfor døgninstitutionsområdet, enkeltmandsprojekter og kriminalitetstruede unge. Jeg er drevet af lysten til at hjælpe borgeren med at opnå en mestringsgrad og tillid til egne evner, således at lysten og modet til at tage ansvaret for egen udvikling vender tilbage. Det ligger mig på meget på sinde at arbejde professionelt med den pædagogiske rolle, som en vigtig omsorgsperson for borgeren. Vedholdenhed, tålmodighed og troværdighed er essentielle værdier i mit pædagogiske arbejde, som jeg bruger aktivt. En bæredygtig og tillidsfuld relation øger selvværd, selvtillid og evnen til at lære nyt, tro på sig selv og indgå i sociale fællesskaber. Jeg har altid fokus på høj faglighed, sparring og på at inddrage andre fagpersoner, samarbejdspartnere og forskellige faglige perspektiver. Jeg mener, at det er sådan, vi skaber de bedste betingelser for borgerens udvikling.

Tiponi Botilbud

Janne

Støttekontaktperson

2210 7774
janne@tiponi.dk

Profil

Jeg er ansat som støttekontaktperson i Tiponi´s botilbud i København. Jeg er uddannet social og special pædagog. Mit liv har og vil altid handle om, at livskvalitet er et grundlæggende fundament for udvikling. At være med til at skabe indsigt i svagheder, så det giver plads til at få øje på at udviklede stærke sider, er noget af det det giver menig i mit arbejdes liv. Jeg har tidligere erfaringer fra arbejdet med unge udsatte hjemløse, skærmet 1:1 tilbud for psykiske syge, autisme afdeling i beskyttede beskæftigelse, børnehjems arbejde i Thailand og Vietnam. Jeg har igennem mange år haft en del frivilligt arbejde, hvor formålet var at støtte familier i udsatte positioner og udsatte hjemløse unge, med udfordringer indenfor dobbelt diagnoser. Jeg er optaget af at komme bag om adfærd og blive nysgerrig på, hvad der er i rygsækken, så jeg forstår de unges handlemuligheder. Vigtigt for mig, er at få de unge til at se hvad der giver mening for lige præcis dem, så de kan mestre eget liv og acceptere at en del af livet giver bump på vejen og indsigt til at være ansvarlig for eget liv.

Tiponi Botilbud - Aarhus

Jannie

Støttekontaktperson

00000000
jannie@tiponi.dk

Profil

Tiponi Botilbud

Lasse

Støttekontaktperson

2252 0681
lasse@tiponi.dk

Profil

kommer

Tiponi Botilbud

Lotte

Støttekontaktperson

2093 1772
lotte@tiponi.dk

Profil

Jeg er ansat som støttekontaktperson i Tiponi Botilbud. Jeg er uddannet socialpædagog og har over 20 års erfaring i arbejdet med udsatte og anbragte unge – et område som altid har haft min interesse og som jeg brænder for. Jeg er erfaren i at arbejde med unge i egne boliger og i hybler og i at kunne veksle mellem at arbejde i akutte situationer, og at arbejde med unge hvor indsatsen spænder over en længere tidsperiode. Fælles for alle de steder jeg har arbejdet er, at målgruppen er bred, og de unge er meget forskellige og har forskellige psykosociale problemstillinger, hvilket kræver fleksibilitet både i tilgang og tilgængelighed. Jeg er god til at se potentiale, også når den unge ikke selv kan det. Jeg er øvet i at holde ud, når den unge har lyst til at give op, og i at skabe motivation indefra, gennem samtaler, aktiviteter og relationen til den unge.

Tiponi Botilbud - Aarhus

Maja

Udviklingskonsulent

6119 6662
maja@tiponi.dk

Profil

Jeg er udviklingskonsulent i Tiponi Botilbud. Jeg har en bachelor i sociologi og kulturanalyse og er netop startet på en kandidat i pædagogisk antropologi. Jeg interesserer mig meget for emner som integration, socialisering, kommunikation og socialt sammenhold, som jeg netop styrkes endnu mere indenfor gennem min uddannelse. Min teoretiske baggrundsviden giver mig motivation til at arbejde med sociale sammenhold, kulturforskelle og sociale processer.

Tiponi Botilbud

Morten A

Ejendomsinspektør

2085 2037
morten@tiponi.dk

Profil

Jeg er servicekonsulent i Tiponi og understøtter Tiponis Botilbud og alle Tiponis filialer på Sjælland. Jeg kommer fra 40 år som leder i politiet, hvor jeg har håndteret større operationer, daglig drift og sikret løbende udvikling. Jeg er glad for at lave et skifte i mit arbejdsliv netop nu, og glæder mig til at bruge min lange erfaring og kompetencer til at understøtte Tiponis høje kvalitet og fortsatte udvikling.

Tiponi Botilbud

Morten J.

Støttekontaktperson

2064 4359
mj@tiponi.dk

Profil

Jeg er ansat som støttekontaktperson i Tiponi Botilbud. Jeg har været selvstændig vognmand i 20 år og i en årrække specialiseret mig i at kunne skabe en tryg og sikker transport for sårbare børn og unge med diagnoser såsom autisme, ADHD og andre adfærdsmæssige udfordringer samt voksne, som har oplevet ulykker og traumatiserende situationer. Nogle af de vigtigste elementer i min tilgang er evnen til at udvise forståelse og ro, forudse mulige kritiske situationer og støtte op om den samlede håndtering af den unges liv. Jeg er drevet af at hjælpe folk på rette vej på alle niveauer. Min indre ild får næring, når jeg ser mine anstrengelser bære frugt.

Tiponi Botilbud

Randi

Faglig leder for Botillbud

2093 7718
randi@tiponi.dk

Profil

Faglig leder i Tiponi Botilbud. Jeg er uddannet Socialpædagog med speciale i mennesker med komplekse problemstillinger, relationsdannelse og socialbehandling. Jeg har mere end 20 års erfaring med unge og voksne med svære sociale og psykiske udfordringer samt kriminalitet og misbrug – særligt at støtte socialt udsatte til at finde fodfæste i samfundet. Min drivkraft i det socialfaglige arbejde er kontakten, samarbejdet og mødet med borger, hvor vi i fællesskab kan have fokus på løsning af det, der står i vejen for den gode udvikling. Jeg møder mennesker med en ordentlighed, uanset hvad formålet med mødet er. Jeg kommunikerer tydeligt og anvender min naturlige nysgerrighed i min søgen efter at forstå den, jeg samarbejder med og sikrer, at det jeg siger også giver mening for den anden. Troværdighed er værdifuldt for mig og jeg sætter en stor ære i at fremstå tillidsfuld og respektfuld. Jeg er ydmyg, afventende og god til at håndtere at socialfagligt arbejde ofte kræver stor tålmodighed.

Tiponi Botilbud

Robert

Tiponi familie og Tiponi Botilbud

2090 4336
robert@tiponi.dk

Profil

Kommer

Tiponi Botilbud

Sarah

Støttekontaktperson

2099 5758
sarah@tiponi.dk

Profil

Jeg er ansat som støtte kontaktperson i Tiponi Botilbud. Jeg er uddannet socialrådgiver i 2007 og har brugt næsten hele mit arbejdsliv på at arbejde med voksne psykisk syge i blandt andet distriktspsykiatrien. Undervejs har jeg også beskæftiget mig med spiseforstyrrelser, socialt udsatte og sårbare unge. Jeg brænder for at hjælpe folk ud af diverse fastlåste og/eller negative livssituationer som de ikke selv formår at komme ud af. Det er min stærke overbevisning, at vi kommer længst med en god og tillidsfuld relation mellem borger og fagperson. Denne relation formår jeg at skabe, og jeg mener, det er altafgørende i udviklingsprocessen. Jeg har et helhedsorienteret og positivt menneskesyn med fokus på borgerens ressourcer frem for begrænsninger. Det er vigtigt at se det enkelte menneske, hvor det er. Som fagperson er det min opgave at støtte og guide de udsatte på en empatisk og respektfuld måde, så de igen kan tage styring over deres liv og få forbedret deres livskvalitet. Alle mennesker har ret til et godt liv.

Tiponi Botilbud

Wahib

Støttekontaktperson

2240 2520
wahib@tiponi.dk

Profil

Jeg hedder Wahib, og jeg er støttekontaktperson i Tiponi Botilbud. Jeg har en anerkendende tilgang til de mennesker, jeg arbejder med igennem mit arbejde i Tiponi botilbud. Jeg ser altid mennesket, som en del af en større kontekst, da trivsel, livskvalitet og drømme for et menneske er ikke nødvendigvis de samme. Jeg ser det enkelte menneske, da alle mennesker har en social, kulturel og økonomisk ballast med i bagagen, som har påvirket dem. Udover at give omsorg, er det vigtigt for mig at forbedre livskvaliteten og møde mennesket så tæt på deres livsverden, som det er muligt, så jeg i sammenspil med dem kan finde et eller flere mål, som vi arbejder hen i mod, uden at det skal dikteres, men i højere grad er et samarbejde. Igennem min opvækst i København, inden gentrificeringen virkelig slog igennem og efter, har jeg opbygget et stort kendskab til marginaliseret mennesker – såsom kriminelle, stofmisbrugere, socialt udsatte og andre udsatte, der kan kategoriseres under marginaliserede mennesker og hvordan jeg kan støtte dem til forandring. Jeg er støttekontaktperson af hjertet, og ikke af titel.

Administration

Alaa

IT ansvarlig

2095 3168
alaa@tiponi.dk

Profil

Jeg er IT-ansvarlig i Tiponi og har otte års erfaring indenfor området. Som IT-ansvarlig har jeg med alt at gøre, der berører IT, herunder IT-drift og support til medarbejderne, udskiftning af hardware, sikkerhed, vedligeholdelse af IT-systemer og meget mere. Derudover kortlægger jeg og analyserer arbejdsgange og processer, og identificerer områder, der kan optimeres. Jeg hjælper også med at afklare vores borgeres IT-kompetencer og anbefaler rette vej ind i IT-branchen.

Administration

Andreas

Regnskabsmedarbejder

6160 1145
andreas@tiponi.dk

Profil

Kommer snart

Administration

Brian

Souschef i Økonomiafdelingen

5126 9820
brian@tiponi.dk

Profil

Jeg er økonomiansvarlig i Tiponi og har mere end 35 års erfaring som privat- og erhvervsrådgiver i forskellige banker. Jeg har taget bankskoler og kurser og har en merkonom i finansiering Jeg har været glad for skiftet, da jeg synes, Tiponi har gang i mange spændende projekter, som det er udfordrende at skulle forholde sig  økonomisk rådgivningsmæssigt til.

Administration

Kaspar

Bogholder


kaspar@tiponi.dk

Profil

Jeg er Tiponis bogholder. Oprindelig er jeg uddannet bankassistent og har arbejdet med intern revision, været arbitragør og prokuratist. Jeg var i 5 år distriktschef hos importøren af Mazda/Suzuki med ansvar for 25 forhandlere. Jeg har været kunderådgiver hos Finansformidleren i 3 år. Derudover er jeg også selvstændig bogholder.

Administration

Lone

Regnskabsmedarbejder

2098 5442
lone@tiponi.dk

Profil

Min primære opgave er registrering af forløb og fremsendelse af kontrakter. Jeg har en bred administrativ erfaring indenfor forskellige brancher. Det er meget spændende at være del af en virksomhed som konstant udvikler sig og jeg finder stor motivation i at arbejde for en virksomhed som hjælper udsatte mennesker.

Administration

Sandra

HR-konsulent

2226 2368
sandra@tiponi.dk

Profil

Som HR-konsulent i Tiponi har jeg det overordnede ansvar for de administrative HR-processer. Derudover bidrager jeg til HR-udviklingsprojekter og hjælper med at implementere og drifte udvalgte HR-initiativer. Jeg brænder for den humanistiske del af organisatorisk udvikling og forandring – særligt medarbejdertrivsel i sådanne processer. Jeg har erfaring som mentor/beskæftigelseskonsulent, og det er nu en stor fornøjelse at kunne understøtte Tiponis dygtige ildsjæle fra min HR-position. Jeg har både en Cand.mag. i Læring og forandringsprocesser, en akademisk projektlederuddannelse og er certificeret coach. Jeg er engageret og målrettet i mit arbejde og nyder at arbejde på tværs af mine uddannelser og erfaringer. Jeg lytter efter behov og potentialer i enhver samtale og er vild med at kunne bidrage til alle former for udvikling og omsætte dette til nye handlinger.

Administration

Sofie

Studentermedhjælper

2082 3142
sofie@tiponi.dk

Profil

Jeg er studentermedhjælper i Tiponi. Jeg har en bachelor i økonomi, og er på nuværende tidspunkt i gang med en videregående kandidatuddannelse, også indenfor økonomi. Jeg har en interesse indenfor dataudvikling og statistik. Min baggrund har givet mig analytiske værktøjer til at kunne omsætte data til forståelse på tværs af afdelinger, og kunne optimere på rapporter.

Ledelse

Frederik K

Økonomichef

00000000
fk@tiponi.dk

Profil

Ledelse

Joelle

HR & udviklingschef

2296 7785
joelle@tiponi.dk

Profil

I Tiponi har jeg det overordnede ansvar for HR og forretningsudvikling. Jeg udvikler og implementerer HR-strategier og initiativer med henblik på at skabe og vedligeholde en virksomhedskultur med høj trivsel, udvikling, engagement og performance hos medarbejderne. Jeg agerer også sparringspartner for ledelsesteamet. Jeg driver, udvælger, vurderer og definerer rammerne for Tiponis overordnede strategiske udviklingsprojekter, og det på baggrund af indsamling og analyse af nødvendige data i forhold til Tiponis forretnings- og vækstpotentiale. Jeg har arbejdet med ledelse og forretningsudvikling indenfor beskæftigelsesområdet siden 2015. Det er mig en ære at være en del af Tiponi, hvor faglighed, tillid, kvalitet og visionær tænkning er fundamentet for at støtte sårbare og udsatte mennesker.

Ledelse

Thomas

IT- og kvalitetschef

3060 7086
thomas@tiponi.dk

Profil

Som kvalitetschef er min vigtigste opgave at understøtte alle medarbejdere i Tiponi til at udleve høj faglighed og professionalisme.  Jeg er uddannet cand. com. Og har i det meste af mit arbejdsliv arbejdet med organisationsudvikling, forandringsledelse, projekt- og procesledelse, arbejdsgangsoptimering med henblik på effektivitet og reducering af ”spild”. Jeg har ansvaret for, at Tiponi lever op til de aftaler og forpligtelser med kommuner og borgere, som vi har indgået og for at skabe de bedste administrative arbejdsgange mellem Tiponis medarbejdere og vores samarbejdspartnere. Nye og relevante samarbejdsrelationer er altid interessante. Tag fat i mig, hvis du har en skæv ide; måske er det sammensætningen af netop dig og Tiponi, der kan skabe en helt ny måde at betragte og videreudvikle arbejdet med Tiponis målgruppe.

Ledelse

Tine

Kommunikations- og salgschef

5179 2633
tkk@tiponi.dk

Profil

Jeg er ansvarlig for al kommunikation og markedsføring i Tiponi. Herunder også alle pressehenvendelser. Jeg har altid arbejdet med intern og ekstern kommunikation, og er erfaren i at omsætte overordnet forretningsstrategi og mål til kommunikationsstrategi og handlingsplaner. Tiponis høje faglighed og indgående kendskab til vores borgere og de miljøer de færdes i gør, at vi hver dag hjælper rigtigt mange i beskæftigelse. Vi deler gerne vores store viden og erfaring på området, så tag endelig fat i mig, hvis du har brug for en faglig stærk oplægsholder, fakta eller case til en artikel eller noget helt tredje.

Ledelse

Helle

Adm. Direktør

2125 6661
helle@tiponi.dk

Profil

Efter en lang karriere i politiet, hvor jeg har stiftet bekendtskab med borgere fra alle samfundslag, vil mit ”drive” altid være rettet mod de svageste i samfundet. I Tiponi har jeg samlet et unikt hold af ildsjæle, hvor vi hver dag arbejder for at støtte sårbare og udsatte medborgere. Med støtte og en hånd i ryggen arbejder vi for at vores borgere får mulighed for, bid for bid, at opbygge den tilværelse, de drømmer om. I Tiponi har vi udviklet en række indsatser og forløb, der tager udgangspunkt i eksistentialismen og i, at vi alle er lige meget værd, at vi alle har friheden til at træffe vores egne valg med de konsekvenser, der følger heraf, og at vi selv må skabe meningen med tilværelsen. Undervejs i mine 28 år i politiet har jeg taget en del efteruddannelser, blandt andet en 4-årig uddannelse som psykoterapeut, en diplomuddannelse i ledelse og HR, samt en projektlederuddannelse.

Ledelse

Peter

Adm. Direktør for Botilbud og Rehab

5190 4095
peter@tiponi.dk

Profil

Jeg er Direktør for Tiponis Botilbud, hvor vi tilbyder borgere indkvartering i § 107 lejligheder. Tiponi køber passende 1-værelses lejligheder og tilbyder dem til borgere, der i en kortere eller længere periode har behov for pædagogisk tilsyn og evt. andre hjælpeforanstaltninger. Vi tilbyder også §85-tilsyn.  Derudover varetager jeg mentoropgaver og står for større indkøb til Tiponis drift. Jeg er uddannet finansøkonom og i gang med uddannelsen ”Diplom i ledelse”.

Ledelse

Younes

Adm. Direktør for Tiponi Street

81715797
younes@tiponi.dk

Profil

Jeg er udviklingschef i Tiponi og har mange års erfaring i at arbejde med unge, der har begået ekstrem og personfarlig kriminalitet. Jeg har tidligere deltaget i udviklingsarbejdet i Projekt ”Tæt på familien” i Københavns Kommune og i Tiponi anvender vi  de samme metoder i udviklingsarbejdet med de unge og deres familier. Derudover arbejder vi ud fra den eksistentielle videnskabsteori mixet med andre teorier og metoder f.eks. vredeshåndtering, konfliktcoaching, mentalisering, NVR (non violent resistance) m.fl.  Jeg er født og opvokset på Indre Nørrebro og har set bandekulturen starte og udvikle sig gennem årene. Min multikulturelle baggrund og opvækst bruger jeg i mit daglige arbejde i måden jeg møder og står sammen med de unge i deres hverdagsudfordringer og problematikker i det kriminelle miljø.

Scroll to Top