AT3A8364

Beskæftigelse

Alle mennesker er unikke og en forløbstype passer derfor ikke på alle mennesker. Derfor gør vi i Tiponi meget ud af at skræddersy det helt rigtige forløb for borgeren.

Når du som sagsbehandler henviser en borger, vil vores afdelingsleder i samarbejde med dig og borger tilrettelægge et forløb ud fra Tiponis indsatshjul:

Vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret med alle aspekter af borgerens vanskeligheder og barrierer, da vores erfaring er, at det skaber varige positive forandringer. Det gør vi bl.a. ved, at vi både tager hånd om en given borgers beskæftigelsesmål samt borgerens misbrugsreducering.

Det er altså muligt at etablere mere eller mindre omfattende indsatser afhængig af, hvor komplekse borgerens udfordringer er. For eksempel kan en borger blive indskrevet i et kortvarigt forløb alene med det ene mål at etablere en virksomhedspraktik, der leder til ordinær beskæftigelse inden for fire uger. En anden borger kan indskrives i et udekørende forløb, der har til formål at arbejde med massive psykosociale udfordringer og gradvis forberede og søge at motivere borgeren til arbejdsmarkedet – for eventuelt på sigt at etablere en afklarende virksomhedspraktik.

Fokus er altid på at støtte den enkelte borger i at komme tættere på job, uddannelse eller afklaring.

Vores beskæftigelsesforløb henvender sig til følgende målgrupper:

 • §6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 og 6.13

Match er afgørende

Vi er mere end 100 ildsjæle bestående af både socialrådgivere, virksomhedskonsulenter, psykoterapeuter, socialpædagoger, psykologer m.fl. Medarbejdergruppen er samtidig præget af stor diversitet, både hvad angår faglig baggrund, erfaringsgrundlag og i forhold til køn og kulturarv.

Som vi startede med at skrive; ingen mennesker er ens – alle er unikke. Derfor gør vi også meget ud af at finde det rette match mellem borger og kontaktperson, således relationen og fagligheden er til stede, hvilket vi mener er afgørende for et vellykket beskæftigelsesforløb.

Statistik og løbende opfølgninger

Tiponi er en datadrevet virksomhed, som måler på alle sine indsatser, hvilket gør det muligt for os at påvise, at vi lykkes med at føre borgere i mål med deres beskæftigelsesindsats eller skabe positiv progression inden for overskuelig tid. Det gør os samtidig i stand til, sammen med jer som kommune, at evaluere på indsatser løbende og i den forbindelse tilrette forløb ift. indhold, metode, timeantal mv., således progression fortsætter eller ses.

Vi byder altid op til, at vi løbende afholder samarbejdsmøder, hvor I som kommune præsenteres for statistikker indeholdende forskellige faktorer, såsom gennemsnitlig forløbsvarighed, afslutningstype, mv., således I altid har relevant viden om samarbejdets kvalitet og resultater.

Grundig dokumentation

Fælles for alt det, vi foretager os i Tiponi, er grundig dokumentation. Vi tror på, at den løbende formidling af det kendskab, vi opnår til borgerne, er afgørende for, at den enkelte får den støtte, der skal til, for at skabe et meningsfuldt liv med fokus på selvforsørgelse.

Det aftales individuelt, hvilken dokumentation vi skal levere til de jobcentre, vi samarbejder med, da vi oplever et meget forskelligt behov. Vi skræddersyer vores dokumentation, så det understøtter jeres behov bedst muligt. Vi leverer bl.a.:

 • Registrering af fremmøde
 • Socialfaglige beskrivelse/vurderinger
 • Støtte til udarbejdelse af forberedende del til rehabiliteringsteamet
 • Borgerens ugeskema
 • Ugentlig/månedlig status på samarbejde mellem mentor og borger
 • Løbende vurdering fra vores virksomhedskonsulenter på borgerens ressourcer og mulighed for selvforsørgelse
 • Praktikevaluering
 • Funktionsbeskrivelse
 • Progressionsrapport
 • Afsluttende leverandørrapport
 • Arbejdsevnevurdering
Scroll to Top