Dec19-241_samarbejde

Hvad får I ud af samarbejdet?

Vi hjælper jer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft samt uddanner og sparrer løbende med jeres ansatte i forhold til de udfordringer og muligheder, der kan opstå, når man arbejder med sårbare og udsatte borgere.

Ikoner_Match_Baggrund-e1584611597448
Fordele ved at samarbejde med Tiponi

Vi hjælper med at sikre det rette match mellem borger og jer, ift.  krav fra jer og borgerens ønsker og ressourcer.

Ikoner_Kontaktperson_Baggrund_75x75
En fast kontaktperson

Der tilknyttes altid en fast kontaktperson, som kan kontaktes efter behov. Kontaktpersonen er koordinerende ift. borgeren.

Ikoner_Lærer_Baggrund_75x75
Undervisning af ansatte

Mulighed for undervisning og opkvalificering af ansatte i virksomheden, ift. diagnoser og andre udfordringer.

Ikoner_Netværk2_Baggrund_75x75
Netværksmøder med andre virksomheder

Deltagelse på netværksdage, hvor fokus er på netværk ift. at have borgere med udfordringer i praktik, løntilskud osv.

Ikoner_24-7_Baggrund_75x75
Kan kontaktes 24/7

Vi er tilgængelig 24/7, og I kan derfor altid kontakte jeres faste kontaktperson, hvis der opstår udfordringer uden for normal arbejdstid.

Ikoner_Dokumentation_Baggrund_75x75
Hjælper med lovgivning og vigtig information

Vi har alle høj faglighed og sparrer gerne med jer om det bedst mulige forløb, opstart, lovgivning samt har mulighed for at tilbyde administrativ støtte. Gennem tæt samarbejde med jer finder vi kvalificerede medarbejdere til jer. I vil som virksomhed tage et socialt ansvar og være med til at opkvalificere og udvikle ledige borgere i retning af uddannelse og beskæftigelse.

Scroll to Top