Dec19-241_samarbejde

Virksomhedspraktik

Ansættelse af virksomhedspraktikant

Når du åbner dørene for en virksomhedspraktikant fra Tiponi, giver du en udsat medborger en afgø- rende mulighed for at opbygge værdifuld erfaring, være del af et sammenhold og tilegne sig ny, af- gørende viden på vejen mod at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet – samtidig med at du styrker din virksomheds CSR-profil. Desuden får du en unik mulighed for at forme og udvikle praktikanten til netop din virksomhed og måske sikre den næste loyale medarbejder.

Tiponi tilbyder praktikforløb i din virksomhed i 4-13 uger med mulighed for forlængelse. Varigheden afhænger af den lediges forsørgelsesgrundlag, funktionsevne og hvilken plan for fremtidig ud- dannelse eller beskæftigelse, der er etableret med jobcentret.

Virksomhedspraktikanter må gerne varetage arbejdsfunktioner, der normalt vil blive udført af ansatte i virksomheden, men modtager hverken løn eller er omfattet af overenskomster og regler for lønmodtagere i øvrigt. Dog gælder arbejds- miljøloven og loven mod forskelsbehandling på arbejdspladsen også for praktikanter.

To typer praktikker

Tiponi tilbyder to typer af praktikker.

Den kompetencefremmende praktik varer 2-4 uger og er rettet mod praktikanter, som er parate til at arbejde, men har brug for at udvikle fag- lige og sociale kompetencer, inden de kan indgå som lønnede medarbejdere på en arbejdsplads.

Den afklarende/beskrivende praktik varer 13 uger og er rettet mod praktikanter med tungere sociale, psykiske eller fysiske udfordringer, som skal afprøves i forskellige arbejdsfunktioner for at afklare, hvilke og hvor mange arbejdsopgaver, vedkommende kan klare.

Særligt kompetencefremmende praktik kan være et fint led i rekruttering af nye medarbejdere, da det giver jer mulighed for i praktik- perioden at afprøve og oplære den unge uden udgifter til løn. Desuden kan virksomheden efter praktikperioden få tilskud til løn i op til 6 måneder.

Hvad får virksomheden ud af det

  • Hvis praktikanten passer til jeres virksomhed, sparer I udgifter til rekruttering.
  • I kan opkvalificere praktikanten, før I vurderer, om vedkommende er kvalificeret til jobbet.
  • En praktikant kan begynde i praktik og fortsætte i løntilskud i op til 6 måneder, før ordinær ansættelse kommer på tale.
  • Praktikanter gennem Tiponi er tilknyttet en fast mentor og arbejder intensivt med egne barrierer og ressourcer sideløbende med praktikken.
  • I får en fast beskæftigelseskonsulent, som er tilgængelig for jer 24/7 alle ugens dage.

Tiponi bygger bro mellem udsatte ledige og erhvervsliv ved at skabe godt match mellem borgerens ressourcer og virksomhedens behov. Tiponis beskæftigelseskonsulenter sparrer gennem hele forløbet med virksomheden og det skaber et godt forløb ved små og store udfordringer.
Læs mere på tiponi.dk/virksomheder/.

Scroll to Top