Dec19-241_samarbejde

Kombinationsmodel: Virksomhedspraktik og efterfølgende fastansættelse

Virksomhedspraktik kombineret med ordinær ansættelse

Når du åbner dørene for en virksomhedspraktikant fra Tiponi, giver du en udsat medborger en afgø- rende mulighed for at opbygge værdifuld erfaring, være del af et sammenhold og tilegne sig ny, af- gørende viden på vejen mod at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet – samtidig med at du styrker din virksomheds CSR-profil. Desuden får du en unik mulighed for at forme og udvikle praktikanten til netop din virksomhed og måske sikre den næste loyale medarbejder.

Det er muligt at kombinere virksomhedspraktik med lønnede timer. Det muliggør oplæring i virksomhedspraktik og samtidig etablere progression i ordinære løntimer, efterhånden som borgeren mestrer de tillærte arbejdsopgaver.

Dvs. At de ordinære løntimer afspejler din virksomheds reelle behov for arbejdskraft, og borgeren modtager løn for de timer, hvor han/hun løser arbejdsopgaver på ordinære vilkår.

Samtidig udfører borgeren opgaver i virksomhedspraktikken, som udvikler vedkommendes kompetencer eller afklarer jobmål. Under forløbet modtager borgeren sin ydelse, hvor der bliver fratrukket lønindtægten for de ordinære timer.

Løntimer = opgaver, man mestrer Praktik = optræning i opgaver

Det skal være tydeligt for både borger og jer som virksomhed, at der er tale om forskellige arbejdsfunktioner. Eksempelvis kan borgeren arbejde selvstændigt med rengøring i de ordinære løntimer, mens han/hun oplæres i fx bogføring, piccoline-opgaver og telefonservice i praktikdelen.

Adskillelsen kan eventuelt understøttes af, at de respektive arbejdsfunktioner ligger i forskellige af- delinger. Den klare adskillelse kan også bidrage til at synliggøre borgerens progression i forløbet, idet praktiktimer kan konverteres til ordinære løntimer, efterhånden som borgeren kan klare flere arbejdsopgaver.

Tiponi har flere gode eksempler på kombinations- modellen. De forskellige arbejdsfunktioner i hhv. virksomhedspraktik og i de ordinære løntimer skal fremgå af de aftaler, som indgås omkring arbejdsforholdet – hhv. praktikaftalen og ansættelses- kontrakten.

Hvad får virksomheden ud af det, og hvad skal I vide, hvis I ansætter en medarbejder i kombinationsmodellen:

  • Hvis praktikanten passer til jeres virksomhed, sparer I udgifter til rekruttering.
  • Muligheden for ansættelse i en kombinationsmodel er fra 1-37 timer.
  • Hvis arbejdstiden er på mindre end 8 timer ugentligt, er der ikke krav om ansættelses- bevis.
  • Medarbejderen er omfattet af den samme lovgivning, som gælder andre lønmodtagere.
  • Din nye medarbejder får en fod indenfor på arbejdsmarkedet.
  • Jobs – selv på få timer – kan være med til at sikre medarbejderen en bedre økonomi og livskvalitet.
  • I kan opkvalificere praktikanten, før I vurderer, om borgeren er kvalificeret til jobbet.
  • Praktikanter gennem Tiponi er tilknyttet en fast mentor og arbejder intensivt med egne barrierer og ressourcer sideløbende med praktikken.
  • I får en fast beskæftigelseskonsulent, som er tilgængelig for jer 24/7 alle ugens dage.

Tiponi bygger bro mellem udsatte ledige og erhvervsliv ved at skabe godt match mellem borgerens ressourcer og virksomhedens behov. Tiponis beskæftigelseskonsulenter sparrer gennem hele forløbet med virksomheden og det skaber et godt forløb ved små og store udfordringer

Læs mere på tiponi.dk/beskaeftigelse/erhverv/

Scroll to Top