Banner_arbejdskraft_tiponi

Ansættelse med løntilskud i privat virksomhed

Ansættelse med løntilskud

I kan som virksomhed få tilskud til en del af jeres lønudgifter, hvis I ansætter en ledig, der er berettiget til løntilskud. Ordningen gør det muligt for virksomheden at ansætte personer, der har brug for faglig eller social opkvalificering, før de kan udføre jobbet på ordinære vilkår.

Perioden med løntilskud kan bruges til, at den ledige gennemgår en række kurser, der er nødvendige for at udføre jobbet eller til en grundigere oplæring, der rækker ud over det, man almindeligvis forventer af en nyansat.

Det kan også være, at den ledige mangler køre- kort, og at det er nødvendigt for at udfylde jobbet til fulde. Hvis det er tilfældet, tilrettelægger I i løntilskudsperioden arbejdsopgaverne til nogle, der ikke kræver kørekort, mens den ledige samtidig går i gang med at tage kortet. På den måde lærer den ansatte i løntilskud arbejdsopgaverne og virksomheden godt at kende og sørger samtidig for at få de formelle kvalifikationer, som stillingen kræver.

Periode og vilkår

En ansættelse med løntilskud varer typisk i maksi- malt seks måneder. I særlige tilfælde kan jobcentret dog forlænge i op til 12 måneder.

En ansættelse med løntilskud kan være en god fortsættelse af en virksomhedspraktik. Udgangs- punktet for løntilskuddet er, at I forventer at kunne ansætte den ledige på ordinære vilkår efter løntilskudsperioden.

Ansættelse med løntilskud kræver, at I udarbej- der en ansættelseskontrakt. Løn og vilkår skal følge overenskomsten på området. Virksomheden modtager et tilskud pr. time. Satsen ændrer sig fra år til år. Få den præcise sats oplyst fra jeres beskæftigelseskonsulent i Tiponi.

Det er en forudsætning for løntilskuddet, at der er tale om merbeskæftigelse. Det betyder, at der skal være et rimeligt forhold mellem ansatte med og uden tilskud. Konkret betyder det, at der må være én ansat med løntilskud pr. fem ordinært ansatte i virksomheden, og har I færre end fem ansatte må der være én person ansat i løntilskud.

En løntilskudsansættelse skal godkendes af den lediges jobcenter og registreres i den digitale selvbetjeningsløsning VITAS, og Tiponi hjælper gerne. Vær opmærksom på, at alle godkendelser skal være på plads, inden den ledige må begynde arbejdet i virksomheden.

En ansættelse med løntilskud varer typisk i maksimalt seks måneder.

En ansættelse med løntilskud kan være en god fortsættelse af en virksomhedspraktik

Scroll to Top