saadan_arbejder_vi_Tiponi

Ansættelse af elev eller lærling

I Tiponi lægger vi stor vægt på at skabe en varig og konstruktiv forandring for ledige. Rigtig mange af dem, vi har i forløb, ønsker sig en uddannelse. Derfor er det et vigtigt element i vores arbejde med at bygge bro mellem de udsatte ledige og erhvervslivet at støtte til at etablere uddannelsesaftaler

Praktik som afsæt til uddannelse

Det er ikke et krav, men kan ofte være en god idé at etablere en virksomhedspraktik, før virksomhe- den etablerer en regulær uddannelsesaftale med en ledig. Gennem praktikken kan begge parter lære hinanden at kende, og ledige, som er usikre i deres uddannelsesvalg, kan blive helt afklaret med, om branchen er den rigtige.

For yderligere information, se faktaarket om Virksomhedspraktik.

Før I kan få en elev

Før I kan byde en elev eller lærling inden for dørene og lære jeres fag fra jer, skal virksomheden godkendes til at uddanne.

I skal udfylde et godkendelsesskema, hvor oplæringsfunktionerne er beskrevet, og aflevere det til den lokale erhvervsskole, som står for godkendelsesprocessen.

Find oplysninger om elevløn og lønrefusion på praktikpladsen.dk eller tag kontakt til din faste beskæftigelseskonsulent i Tiponi for mere information.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at:

  • I skal udpege en uddannelsesansvarlig, som får det formelle ansvar for eleven.
  • I skal udpege en oplæringsansvarlig, som skal stå for den daglige oplæring og vejledning. Den oplæringsansvarlige skal være faglært eller have relevant erhvervserfaring.
  • De første tre måneder er gensidig prøvetid. Efter tre måneder kan uddannelsesaftalen kun opsiges, hvis begge parter er enige om det eller aftalen misligholdes.
  • Eleven fortsat skal have udbetalt elevløn under skoleophold. En stor andel af lønnen refunderes dog gennem AUB, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.
  • Elevlønnen stiger år for år i takt med, at den unge bliver dygtigere.

Mindre skole – mere praksis

Virksomheden kan vælge at lave en aftale om Ny Mesterlære for elever under 25 år, der ønsker færre timer på skolebænken. Ved Ny Mesterlære bliver grundforløbet på skolen erstattet af oplæ- ring i virksomheden, og skole og kursusforløbene er kortere end ved almindelige uddannelsesaftaler. Hovedforløbet har dog samme varighed og indhold.

Virksomheden skal godkendes af den lokale erhvervsskole til at indgå en uddannelsesaftale om Ny Mesterlære og udarbejde en konkret uddannelsesplan for eleven sammen med erhvervsskolen.

Tiponi bygger bro mellem udsatte ledige og erhvervsliv ved at skabe godt match mellem borgerens ressourcer og virksomhedens behov. Tiponis beskæftigelseskonsulenter sparrer gennem hele forløbet med virksomheden og det skaber et godt forløb ved små og store udfordringer.

Læs mere på tiponi.dk/beskaeftigelse/erhverv/

Scroll to Top