Tiponi

Misbrugsbehandling

Social stofmisbrugsbehandling

Tiponi Rehab er social stofmisbrugsbehandling efter SEL § 101. Tilbuddet retter sig mod borgere over 18 år, hvor rusmiddelproblematikker udfordrer og begrænser borgerne.

Social misbrugsbehandling efter Servicelovens §101 tager afsæt i den enkeltes situation. Behandlingen består i en række ikke-medicinske sociale indsatser, såsom samtaler hos psykiater, psykolog og/eller misbrugsbehandler samt fx vredeshåndtering eller beskæftigelsesrådgivning. Indsatserne har til formål at støtte borgeren til helt at ophøre med eller betydeligt at begrænse sit forbrug af euforiserende stoffer.

Tiponi Rehab er en del af Tiponi-koncernen, hvilket gør det nemt og naturligt for os at arbejde med integrerede indsatser, hvor fx en borger tilknyttet et beskæftigelsesforløb også modtager misbrugsbehandling i et sideløbende forløb. Indsatserne i Tiponi Rehab er derfor altid helhedsorienterede, tværfaglige og baserer sig på grundig faglighed. De tilrettelægges efter den enkelte borgers individuelle behov og i samarbejde med borger og visiterende sagsbehandler.

Dygtige rusmiddelbehandlere

Vores dygtige rusmiddelbehandlere er eksperter i at støtte de allermest udsatte videre i livet, hvilket bl.a. indebærer at indsatserne er opsøgende, forstået sådan, at behandlerne er, hvor borgeren er og samtidig er tilgængelige 24/7 ved akut opstået behov. Selve behandlingen foregår i Tiponis lokaler, men støttende samtaler, der gør borgeren parat til behandlingen, kan foregå hvor og hvornår, der er behov for det. Indsatserne varer tre måneder med mulighed for forlængelse og kan skaleres efter behov efter følgende oversigt.

Der er mulighed for at tilrette forløbet ift. type af indsats og timeantal uge for uge, således borger får det mest optimale forløb over hele perioden.

Vi er tilgængelige for borgeren 24 timer i døgnet

Tiponi tager ofte over, når andre giver op. Det gælder også i misbrugsbehandlingen i Tiponi Rehab, der ud over at være evidensbaseret er gennemsyret af vores faglige DNA og tilrettelagt efter vores helt særlige menneskesyn. Det indebærer blandt andet, at vi er tilgængelige for borgeren 24 timer i døgnet, at vi tror på den enkeltes ønske om at skabe et meningsfuldt liv og at vi aldrig giver op. Vi møder op, hvor borgeren er, og vi dokumenterer grundigt.

Scroll to Top