Beskæftigelsesindsatser i Tiponi

Funktionsevnebeskrivelse

Funktionsevnebeskrivelsen udarbejdes af en socialrådgiver og virksomhedskonsulent. Funktionsbeskrivelsen kortlægger borgerens ressourcer og barrierer inden for forskellige funktionsområder i hjemmet herunder i særdeleshed, hvordan psykiske udfordringer påvirker det daglige funktionsniveau og herigennem arbejdsevnen. Herudover bliver det undersøgt, hvorvidt borgeren kan deltage i en virksomhedsrettet indsats, om borgeren opfylder betingelserne for fleksjob eller om borgerens arbejdsevne er nedsat i sådant et omfang, at førtidspension ej er muligt.

Funktionsbeskrivelsen har fokus på at kortlægge borgerens ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet, og undersøge om borger kan komme i virksomhedspraktik, småjob eller ordinært job ved hjælpe af de handicapkompenserende ordninger (personlig assistance og hjælpemidler).

Metode

Funktionsbeskrivelsen udarbejdes på baggrund af borgeres egne udsagn, socialrådgiver og beskæftigelseskonsulents indtryk og vurdering samt på baggrund af fx fremsendte lægelige akter.

Vi arbejder ud fra et beskæftigelsesrettet fokus. Vi har fokus på hverdagsfunktioner, som kan konverteres til et jobmarked. Desuden undersøger vi, hvorvidt borgerens tidligere erhvervserfaring kan anvendes på arbejdsmarkedet. Fx hvis borgerens arbejdsevne kan udvikles og anvendes på arbejdsmarkedet ved hjælp af behandling, socialpædagogisk tiltag eller lign.

Scroll to Top