Beskæftigelsesindsatser i Tiponi

Funktionsevnebeskrivelse +

Denne funktionsevnebeskrivelse udarbejdes efter samme metode og tilgang som vores indsats Funktionsevnebeskrivelse. Særligt for denne indsats er, at der kan knyttes enten en psykolog eller fysioterapeut på.

Psykologen kan afdække de psykosociale udfordringer/psykiske lidelser, herunder de konkrete psykiske skånehensyn, der skal tages samt hvad vi skal være opmærksom på ved en virksomhedsplacering. Herunder kan psykologen afdække arbejdsområder samt om borgeren kan komme ud på arbejdsmarkedet.

Fysioterapeuten kan afdække og teste de fysiske lidelser/smerter gennem observationer og test, som fx fysiske øvelser ift. borgers funktionsniveau. Herudover kan fysioterapeuten konkret afdække, hvilke skånehensyn der skal tages og hvordan borgeren undgår at belaste sig selv på arbejdspladsen.

Scroll to Top