Beskæftigelsesindsatser i Tiponi

Beskæftigelsesrettet indsats

Fokus er på at støtte den enkelte borger i at komme tættere på selvforsørgelse. Vi tilrettelægger et struktureret beskæftigelsesforløb, hvor borgeren for eksempel deltager i jobklub med fokus er på personlig fremtoning, at udforme cv og ansøgninger, at opnå forståelse for arbejdsmarked og samfund m.m.

Det arbejdes tilmed gennem målrettet samarbejde med en række engagerede virksomheder om etablering af virksomhedspraktik, lønnede timer, løntilskud eller ordinær beskæftigelse.

Scroll to Top