Beskæftigelsesindsatser i Tiponi

Arbejdsevneafklaringsforløb

Forløb til borgere på sygedagpenge og borgere, med komplekse udfordringer, hvor der behov for en grundig beskrivelse af arbejdsevnen og udvikling heraf. Forløbet er individuelt tilpasset og hvor borger får størst mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Individuel start og virksomhedsplacering med opfølgning samt en fast kontaktperson, som støtter individuelt og sikrer, at der er optimale rammer for fortsat udvikling og afklaring af arbejdsevne. Tiponi samarbejder med øvrige fagpersoner som f.eks. sundhedssystem m.v. og der er mulighed for tilkøb tværfagligt som f.eks. psykologsamtaler, mestring af stress, angst & depression. Forløbet afsluttes med grundig dokumentation i form af en rapport.

Scroll to Top