Beskæftigelsesindsatser i Tiponi

Fastholdelse

I forlængelse af, at en borger overgår til løntilskud, job, uddannelse eller anden selvforsørgelse, er det muligt at indskrive borgeren i et fastholdelsesforløb.
Fastholdelsen varetages af den faste kontaktperson. Kontakten er primært telefonisk, men der er mulighed for enkelte møder ved behov.

Scroll to Top