Tiponi Familie

Forløb i Tiponi Familie

Vi hjælper familier, der har behov for akut støtte. Vi tilbyder en bred palette af forløb.

Teamet i Tiponi Familie

Vi har forskellig uddannelsesmæssig baggrund, men hver især bred erfaring.

Visitation og Kontakt

Det er vigtigt for os, at vi i tæt dialog finder det rette forløb for vores borgere, så vi kan opnå den øns…

§11

Vi tilbyder rådgivning efter Servicelovens §11 om konkrete problemer, som en familie ønsker hjælp og støtte…

§66

Tiponi Familie tilbyder anbringelse af unge i selvstændig bolig efter Servicelovens §66 nr. 5.

§52

Familiens udfordringer og komplekse problemstillinger er omdrejningspunktet for behandlingen.

§71

Tiponi Familie tilbyder støttet og overvåget samvær efter Servicelovens §71 stk. 2 og 3.

Digital henvisning

Du kan visitere borgere digitalt og sikkert til Tiponi Familie.

Rådgivning til private fam…

Rådgivningen kan være under f.eks. skilsmisser, søskendekonflikter, grænsesætning eller skolevægring.