Tiponi_familie

Ungestøtte § 113-116

Vi tilbyder efterværn for unge i alderen 18 til 22 år, der umiddelbart op til deres 18. år har haft en fast kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet. Formålet med efterværn er at bidrage til, at de unge støttes til at etablere en selvstændig tilværelse på lige fod med andre unge.

Formålet er at yde støtte til unge med særlige behov, således de kan opnå samme muligheder for kontinuitet i deres opvækst, personlige udvikling, sundhed, skolegang og forberedelse til et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten er helhedsorienteret og bygger på den unges ressourcer og har fokus på at inddrage den unges synspunkter med passende vægt ift. dennes alder og modenhed.

  • Kontakt afdelingsleder

    Tanja

    Afdelingsleder i Tiponi Familie

  • Mød vores team

  • Scroll to Top