Medarbejdere

Tiponi Familie

Bronwen

Familiebehandler

2093 8801
bronwen@tiponi.dk

Profil

Jeg er ansat som familiebehandler i Tiponi Familie. Jeg er psykoterapeut og oprindeligt uddannet skuespiller. Som psykoterapeut har jeg specialiseret mig i mestringsstrategier. Det vil sige forståelse og terapeutisk udvikling af mestring gennem arbejdet med kropssprog, vaner og sociale relationer. Det er min overbevisning at kroppen og psyken følges ad og spejler hinanden. Det er min erfaring at det bevidst kropslige og psykoterapeutiske arbejde kan flytte bjerge. Jeg har arbejdet med svært omsorgssvigtede unge og med problemstillinger såsom mobning, vold, misbrug, seksuelt misbrug, depression, angst, ADHD, autismespektrum, skizofreni og borderline. I det terapeutiske rum arbejder jeg oplevelsesorienteret, kropssansende, neuroaffektivt, visualiserende og narrativt med fokus på mentalisering, relation, den plastiske hjerne og med bearbejdning af traumer og tilknytning.

Tiponi Familie

Hamida

Familiebehandler

2219 4568
hamida@tiponi.dk

Profil

Jeg er ansat som familiebehandler i Tiponi. Jeg er cand.mag. i sprogpsykologi fra Københavns Universitet og har mange års erfaring i familie- og ungerådgivning og med psykisk sårbare unge. Dels som behandler, dels som socialpsykologisk rådgiver. Jeg er dybt optaget af menneskets iboende potentialer og familiens afgørende betydning for indfrielsen heraf. Trivsel og udvikling er omdrejningspunkt for alt mit arbejde. Min teoretiske tilgang til familiebehandling har afsæt i tilknytningsteori og mentalisering. Åbenhed, empati, undren og spejling er vigtige værdier for mig. Jeg tror på at trivsel og sund udvikling udspringer af den trygge og tillidsfulde relation. Først da kan vi starte processen med at udforske vanskelige følelser og oplevelser, og integrere dem i vores selvforståelse. Den proces fremmer selverkendelse, ansvarlighed, fleksibilitet og ikke mindst den afgørende oplevelse af at kunne mestre sin tilværelse.

Tiponi Familie

Katja H.

Støttekontaktperson

2226 2563
kah@tiponi.dk

Profil

jeg hedder Katja og er ansat som støttekontaktperson i Tiponi Familie. Jeg er uddannet fængselsbetjent, og har arbejdet indenfor dette fag i 17 år. Jeg har de seneste år sideløbende arbejdet som mentor i Kriminalforsorgen i Frihed (KiF). Her bestod arbejdet i at støtte prøveløsladte indsatte til at kunne komme tilbage til en kriminalitetsfri tilværelse. Jeg har også erfaring som miljøterapeutisk medarbejder på behandlingshjem for psykisk sårbare, omsorgssvigtede eller voldsramte unge mennesker. Jeg brænder for relationsarbejdet, og det at skabe tillid og tro på at kunne meget mere. For mig er det vigtigt at skabe tryghed og møde mennesker i øjenhøjde, så alle føler sig hørt på den helt rigtige måde. På den måde, mener jeg, at vi skaber langvarige og holdbare løsninger for fremtiden.

Tiponi Familie

Lars C

Familiebehandler

2066 6117
lc@tiponi.dk

Profil

Jeg er familiebehandler og psykoterapeut i Tiponi. Udover at være uddannet psykoterapeut, har jeg også en professionsbachelor i Pædagogik og er uddannet autismekonsulent. Jeg har arbejdet i forsvaret som underviser og faglærer i 12 år. Jeg har 20 års erfaring med familiebehandling, terapi og relationsarbejde. Jeg har et holistisk syn på mennesket og familien. Jeg er systematisk og dynamisk orienteret og går op i at skabe tryghed og relation, og lader kreativitet og nytænkning skabe løsninger for det fremadrettede liv. Jeg er fokuseret på at finde årsagen til det, der udfordrer, fremfor at symptombehandle. Jeg er passioneret i mit arbejde med mennesker.

Tiponi Familie

Madison

Familiebehandler

4243 8830
madison@tiponi.dk

Profil

Jeg har i mange år arbejdet som familiebehandler for udsatte familier. Jeg er uddannet psyko- og parterapeut og har færdiggjort kurser i TFT/EFT, ADHD, borderline samt tilknytningsforstyrrelser. Jeg har sideløbende arbejdet som tolk ved domstolene i 21 år. Metodisk anvender jeg blandt andet dynamisk interpersonel terapi, som er med til at forbedre relationen til andre. Derudover anvender jeg også humanistisk terapi, der er en positiv tilgang i psykoterapi. Den nyeste metode, jeg anvender, er metakognitivterapi som har god virkning på især angstproblematikker. Jeg har en stærk passion for at hjælpe andre mennesker med at opnå lykke og succes i deres liv. Jeg er enorm nysgerrig på, hvad mennesker har med i bagagen, som måske kan være med til at spænde ben for dem. Jeg tilbyder en hjælpende hånd – både som terapeut, men også som familiebehandler. Jeg brænder for det jeg laver, og laver det jeg brænder for.

Administration & Tiponi Botilbud

Maja

Udviklingskonsulent

6119 6662
maja@tiponi.dk

Profil

Jeg er udviklingskonsulent i Tiponi Botilbud og sidder desuden som en del af Den Faglige Enhed i Tiponi. Jeg har en bachelor i sociologi og kulturanalyse samt en kandidat i pædagogisk antropologi. Jeg interesserer mig meget for emner som integration, socialisering, kommunikation og socialt sammenhold, som jeg netop berører i mit arbejde i Tiponi. Min teoretiske baggrundsviden giver mig stor motivation til at arbejde med sociale sammenhold, kulturforskelle og sociale processer. Derudover er jeg en nørd, når det kommer til større rapporter. Jeg bliver grebet af at fordybe mig i både detaljegraden, opkvalificeringen og målet.

Tiponi Familie

Malene

Familiebehandler og støttekontaktperson

2096 7762
malene@tiponi.dk

Profil

Jeg er ansat i Tiponi som familiebehandler og støttekontaktperson. Jeg er uddannet pædagog og har i 12 år arbejdet på forskellige opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge med psykosociale og emotionelle udfordringer. Derudover har jeg arbejdet i 6 år på en specialskole for elever med ADHD og eller autismediagnose. I mit arbejde har der altid været stor fokus på familiebehandling, da barnet sjældent står alene med udfordringen, som ofte er symptom på problematikker i familien. Jeg møder mennesker, store som små, med respekt, empati og et åbent sind. Det er vigtigt for mig at være tydelig og anerkendende i mit arbejde. Jeg er optaget af de dynamikker og samspil, der er i en familie, og hvordan vi i samarbejde kan optimere samvær og trivsel blandt alle familiemedlemmer. I arbejdet med familier gør jeg mit bedste for at gøre processerne forudsigelige og overskuelige, så alle føler sig set, hørt og taget hånd om.

Tiponi Familie

Maria L

Familiebehandler og støttekontaktperson

41111835
marialt@tiponi.dk

Profil

kommer

 

Tiponi Familie

Mathias

Psykolog

2212 4957
ma@tiponi.dk

Profil

I Tiponi løser jeg en række opgaver inden for familiebehandling, beskæftigelse, mestringsforløb, undervisning, supervision og psykologiske undersøgelser. Jeg er autoriseret psykolog af uddannelse med speciale i børn og familier, og jeg trækker på erfaring fra både kommunalt og privat regi samt fra forskning. I mit arbejde har jeg stiftet bekendtskab med både behandling og udredning, og jeg har mødt mange mennesker med forskellige problemstillinger, herunder familieudfordringer, personlighedsforstyrrelser, udviklingsforstyrrelser, livskriser og overgangen fra ungdommen til voksenlivet. Som psykolog er mit gennemgående mål at møde mennesker med respekt og ydmyghed og forsøge at hjælpe på den måde, der virker for den enkelte. Ofte finder jeg det givende at arbejde tilknytningsteoretisk og eksistentielt, fordi det giver mulighed for både at se bagud og fremad. Som mennesker er vi sjældent skyld i de opvækstvilkår, der har formet os, men vi kan træffe nogle valg og fravalg, som kan hjælpe os i retning af et mere meningsfuldt liv, hvad enten det gælder selvforsørgelse, håndtering af stress og livskriser eller et bedre familieliv. For mig er det et privilegium at få lov at hjælpe mennesker i retning af det liv, de ønsker.

Tiponi Beskæftigelse - København & Tiponi Familie

Mikael

Autoriseret psykolog

2234 2353
mikael@tiponi.dk

Profil

Jeg er uddannet NLP Psykoterapeut, Autoriseret Psykolog gennem Psyko- lognævnet og aktuelt under uddannelse til ”specialist i psykoterapi” gennem Dansk Psykologforening. Jeg har arbejdet med terapi siden 1999, og har uddannelse indenfor følgende metoder: – NLP – Mindfulness baseret – Kognitiv terapi – Hypnoterapi – Narrativ terapi – EMDR – Dialektisk Adfærdsterapi – Prolonged Exposure – Kognitiv Adfærdsterapi – Compassion Fokuseret Terapi Biofeedback Jeg har erfaring indenfor misbrugsbehandling, angst, depression, stress, PTSD, traumer, lavt selvværd, parterapi, familieterapi, personlighedsforstyrrelser, selvskade og normbrydende adfærd.

Tiponi Familie

Pia

Mentor og familiebehandler

2221 0992
pia@tiponi.dk

Profil

Jeg er læreruddannet og har arbejdet mange år på en specialskole for børn med autisme og ADHD. Jeg er derudover uddannet familieterapeut og terapeut med speciale i sensitive børn og har via egen praksis arbejdet med dette i flere år. Jeg har godt kendskab til visualisering, struktur, forudsigelighed, og det at skabe trygge rammer og et tæt familiearbejde. For mig er det naturligt, at når et barn har det svært, så er det vigtigt at arbejde hele vejen rundt om barnet, og sørge for, at barnet får bedst mulige betingelser for at kunne udvikle sig og leve et godt og harmonisk liv. Dette gælder også, når jeg står over for borgere, der har brug for særlig støtte og hjælp. Jeg har fokus på at skabe en tryg og tillidsfuld relation, det er en stor del af mig og mit arbejde. Jeg har gennem mit arbejde altid haft særligt fokus på arbejdet med familierne. Det er min overbevisning, at man bliver nødt til at arbejde omkring barnet. Det er sjældent barnet/den unge, der er problemet, men symptom på problemet og vi skal derfor kigge på det store billede – hele familien. Alt for mange har i løbet af deres liv været nødt til af forskellige grunde at oversamarbejde med deres omgivelser. Alt efter, hvad vi udsættes for som børn, vil vi udvikle forskellige beskyttelsesstrategier. Disse beskyttelsesstrategier kan være virksomme og nødvendige i barndommen, de kan være afgørende for liv eller død. Men i vores voksenliv er de sjældent lige så brugbare. I stedet spænder de ben for os og begrænser os i at udfolde vores liv. At kunne være med til at ændre disse mønstre, at bryde vores ophav og finde vores egen vej, at gøre drømme til virkelighed er for mig meget meningsfuldt.

Tiponi Familie

Rikke G

Familiebehandler og støttekontaktperson

5142 1583
rg@tiponi.dk

Profil

Administration

Sille

SoMe ansvarlig

2097 0971
sille@tiponi.dk

Profil

Tiponi Familie

Stine A

Projektleder og psykoterapeut

5160 0685
stine@tiponi.dk

Profil

Jeg arbejder som projektleder i Tiponi Familie og har ansvaret for at udvikle og implementere nye initiativer på familieområdet. Jeg er oprindelig uddannet inden for HR, men har sidenhen videreuddannet mig til Familie- og psykoterapeut ved Blackbird Institute. Jeg brænder særligt for at understøtte forældre i at være til stede i livet som hele mennesker samtidig med at de har øje for og værner om deres børns følelsesliv og udvikling.

Tiponi Familie

Susanne

Familiebehandler

2080 3165
susanne@tiponi.dk

Profil

Jeg er ansat i Tiponi Familie som familiebehandler. Er oprindelig uddannet socialrådgiver og har arbejdet 12 år som myndighedssagsbehandler med fokus på at hjælpe samfundets mest udsatte og sårbare børn, unge og familier. Jeg er også uddannet familiebehandler og har tidligere arbejdet i et forebyggende tilbud for udsatte børn og familier. Der var fokus på at skabe gode oplevelser for børn med nærværende voksne, der ikke skælder ud, og fokus i hjemmet var på at skabe forudsigelighed, tryghed og stabilitet for børnene. I foråret 2022 afslutter jeg den 1-årige uddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi, og jeg er desuden certificeret i den neuroaffektive analyse, som er del af denne uddannelse. I familiebehandlerarbejdet er der ofte mange udfordringer i den enkelte familie. Her er jeg optaget af at komme i dybden, fremfor blot at symptombehandle, så snart et problem kommer op til overfladen. Jeg er vedholdende og empatisk. Jeg er tydelig og anerkendende og vægter nærvær i arbejdet meget højt. Det er vigtigt for mig at være åben og ærlig i min tilgang til både børn og voksne, da mine mange års erfaring har vist mig, at det at sige tingene, som jeg oplever dem – også de svære og bekymrende ting – er afgørende for at kunne skabe en tillidsfuld relation. Og relationen går forud for alt.

Tiponi Familie

Tanja

Afdelingsleder i Tiponi Familie

4040 6488
tanja@tiponi.dk

Profil

Jeg er uddannet socialrådgiver og har i mit arbejdsliv arbejdet med udsatte børn og familier. Både fra min praksis som myndighedsrådgiver i familieafdelinger i kommunalt regi og som familierådgiver i et misbrugscenter. Jeg er god til at tale med børn og familier, som jeg møder på en anerkendende og empatisk måde. Jeg er vedholdende og opsøgende og tror på, at det er muligt at komme i mål med gode resultater, også selvom familierne periodevis oplever modgang. Jeg er lydhør overfor familiernes egne ønsker og hjælper dem med et overblik over, hvad der skal til for, at deres mål kan opnås. Jeg har kendskab og interesse i relevant lovgivning, som er en forudsætning for at kunne tilbyde familier den rette støtte og indsats. Jeg arbejder ud fra den overbevisning, at det kræver indsigt og kendskab til de juridiske rammer for at kunne indgå i et fyldestgørende samarbejde med familier med forskellige udfordringer.

Tiponi Familie

Vera

Familiebehandler og støttekontaktperson

2561 0192
vera@tiponi.dk

Profil

Jeg er familiebehandler i Tiponi Familie. Jeg er uddannet international og interkulturel socialrådgiver fra Professionshøjskolen Metropol. Desuden er jeg cand.scient.soc. i kriminologi og strafferet fra City University of London. Efter endt uddannelse har jeg arbejdet som sagsansvarlig på et krisecenter for voldsramte kvinder og børn. Efterfølgende har jeg været med til at udvikle, implementere samt koordinere et nyt innovativt opsøgende projekt for hjemløse ofre for vold og menneskehandel med dobbeltdiagnoser. Jeg har yderligere været socialrådgiver og kontaktperson på §109 og §110 tilbud, hvor jeg har støttet udsatte voksne og familier igennem en helhedsorienteret indsats. Både mit arbejde og mine studier i UK og Danmark samt oplevelsen af at arbejde med flere forskellige tværfaglige teams og instanser har givet mig evnerne til at anskue socialt arbejde fra adskillige perspektiver. Slutteligt, har det givet mig endnu mere motivation til at gøre en forskel for borgerne i vores samfund.

Administration

Alaa

IT ansvarlig

2095 3168
alaa@tiponi.dk

Profil

Jeg er IT-ansvarlig i Tiponi og har otte års erfaring indenfor området. Som IT-ansvarlig har jeg med alt at gøre, der berører IT, herunder IT-drift og support til medarbejderne, udskiftning af hardware, sikkerhed, vedligeholdelse af IT-systemer og meget mere. Derudover kortlægger jeg og analyserer arbejdsgange og processer, og identificerer områder, der kan optimeres. Jeg hjælper også med at afklare vores borgeres IT-kompetencer og anbefaler rette vej ind i IT-branchen.

Administration

Lone

Regnskabsmedarbejder

2098 5442
lone@tiponi.dk

Profil

Min primære opgave er registrering af forløb og fremsendelse af kontrakter. Jeg har en bred administrativ erfaring indenfor forskellige brancher. Det er meget spændende at være del af en virksomhed som konstant udvikler sig og jeg finder stor motivation i at arbejde for en virksomhed som hjælper udsatte mennesker.

Administration

Sandra

HR-konsulent

2226 2368
sandra@tiponi.dk

Profil

Som HR-konsulent i Tiponi har jeg det overordnede ansvar for de administrative HR-processer. Derudover bidrager jeg til HR-udviklingsprojekter og hjælper med at implementere og drifte udvalgte HR-initiativer. Jeg brænder for den humanistiske del af organisatorisk udvikling og forandring – særligt medarbejdertrivsel i sådanne processer. Jeg har erfaring som mentor/beskæftigelseskonsulent, og det er nu en stor fornøjelse at kunne understøtte Tiponis dygtige ildsjæle fra min HR-position. Jeg har både en Cand.mag. i Læring og forandringsprocesser, en akademisk projektlederuddannelse og er certificeret coach. Jeg er engageret og målrettet i mit arbejde og nyder at arbejde på tværs af mine uddannelser og erfaringer. Jeg lytter efter behov og potentialer i enhver samtale og er vild med at kunne bidrage til alle former for udvikling og omsætte dette til nye handlinger.

Administration

Sofie

Studentermedhjælper

2082 3142
sofie@tiponi.dk

Profil

Jeg er studentermedhjælper i Tiponi. Jeg har en bachelor i økonomi, og er på nuværende tidspunkt i gang med en videregående kandidatuddannelse, også indenfor økonomi. Jeg har en interesse indenfor dataudvikling og statistik. Min baggrund har givet mig analytiske værktøjer til at kunne omsætte data til forståelse på tværs af afdelinger, og kunne optimere på rapporter.

Ledelse

Frederik K

Økonomichef

2856 2999
fk@tiponi.dk

Profil

Ledelse

Joelle

HR & udviklingschef

2296 7785
joelle@tiponi.dk

Profil

I Tiponi har jeg det overordnede ansvar for HR og forretningsudvikling. Jeg udvikler og implementerer HR-strategier og initiativer med henblik på at skabe og vedligeholde en virksomhedskultur med høj trivsel, udvikling, engagement og performance hos medarbejderne. Jeg agerer også sparringspartner for ledelsesteamet. Jeg driver, udvælger, vurderer og definerer rammerne for Tiponis overordnede strategiske udviklingsprojekter, og det på baggrund af indsamling og analyse af nødvendige data i forhold til Tiponis forretnings- og vækstpotentiale. Jeg har arbejdet med ledelse og forretningsudvikling indenfor beskæftigelsesområdet siden 2015. Det er mig en ære at være en del af Tiponi, hvor faglighed, tillid, kvalitet og visionær tænkning er fundamentet for at støtte sårbare og udsatte mennesker.

Ledelse

Thomas

IT- og kvalitetschef

3060 7086
thomas@tiponi.dk

Profil

Som kvalitetschef er min vigtigste opgave at understøtte alle medarbejdere i Tiponi til at udleve høj faglighed og professionalisme.  Jeg er uddannet cand. com. Og har i det meste af mit arbejdsliv arbejdet med organisationsudvikling, forandringsledelse, projekt- og procesledelse, arbejdsgangsoptimering med henblik på effektivitet og reducering af ”spild”. Jeg har ansvaret for, at Tiponi lever op til de aftaler og forpligtelser med kommuner og borgere, som vi har indgået og for at skabe de bedste administrative arbejdsgange mellem Tiponis medarbejdere og vores samarbejdspartnere. Nye og relevante samarbejdsrelationer er altid interessante. Tag fat i mig, hvis du har en skæv ide; måske er det sammensætningen af netop dig og Tiponi, der kan skabe en helt ny måde at betragte og videreudvikle arbejdet med Tiponis målgruppe.

Ledelse

Troels

Erhverschef

2226 2546
troels@tiponi.dk

Profil

Ledelse

Helle

Adm. Direktør

2125 6661
helle@tiponi.dk

Profil

Efter en lang karriere i politiet, hvor jeg har stiftet bekendtskab med borgere fra alle samfundslag, vil mit ”drive” altid være rettet mod de svageste i samfundet. I Tiponi har jeg samlet et unikt hold af ildsjæle, hvor vi hver dag arbejder for at støtte sårbare og udsatte medborgere. Med støtte og en hånd i ryggen arbejder vi for at vores borgere får mulighed for, bid for bid, at opbygge den tilværelse, de drømmer om. I Tiponi har vi udviklet en række indsatser og forløb, der tager udgangspunkt i eksistentialismen og i, at vi alle er lige meget værd, at vi alle har friheden til at træffe vores egne valg med de konsekvenser, der følger heraf, og at vi selv må skabe meningen med tilværelsen. Undervejs i mine 28 år i politiet har jeg taget en del efteruddannelser, blandt andet en 4-årig uddannelse som psykoterapeut, en diplomuddannelse i ledelse og HR, samt en projektlederuddannelse.

Ledelse

Peter

Adm. Direktør for Botilbud og Rehab

5190 4095
peter@tiponi.dk

Profil

Jeg er Direktør for Tiponis Botilbud, hvor vi tilbyder borgere indkvartering i § 107 lejligheder. Tiponi køber passende 1-værelses lejligheder og tilbyder dem til borgere, der i en kortere eller længere periode har behov for pædagogisk tilsyn og evt. andre hjælpeforanstaltninger. Vi tilbyder også §85-tilsyn.  Derudover varetager jeg mentoropgaver og står for større indkøb til Tiponis drift. Jeg er uddannet finansøkonom og i gang med uddannelsen ”Diplom i ledelse”.

Ledelse

Younes

Adm. Direktør for Tiponi Street

8171 5797
younes@tiponi.dk

Profil

Jeg er udviklingschef i Tiponi og har mange års erfaring i at arbejde med unge, der har begået ekstrem og personfarlig kriminalitet. Jeg har tidligere deltaget i udviklingsarbejdet i Projekt ”Tæt på familien” i Københavns Kommune og i Tiponi anvender vi  de samme metoder i udviklingsarbejdet med de unge og deres familier. Derudover arbejder vi ud fra den eksistentielle videnskabsteori mixet med andre teorier og metoder f.eks. vredeshåndtering, konfliktcoaching, mentalisering, NVR (non violent resistance) m.fl.  Jeg er født og opvokset på Indre Nørrebro og har set bandekulturen starte og udvikle sig gennem årene. Min multikulturelle baggrund og opvækst bruger jeg i mit daglige arbejde i måden jeg møder og står sammen med de unge i deres hverdagsudfordringer og problematikker i det kriminelle miljø.

Scroll to Top