Medarbejdere

Tiponi Beskæftigelse Midtsjælland & Tiponi Familie

Allan Ø

Beskæftigelseskonsulent, Mentor, Psykoterapeut, Familiebehandler, Stress coach

2521 1530
al@tiponi.dk

Jeg hedder Allan og er ansat i Tiponi som beskæftigelseskonsulent og mentor. Jeg tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske, hvor jeg hjælper med at se muligheder og perspektiver samt skabe udvikling og transformation. Jeg har fokus på at skabe en god, tryg og tillidsfuld relation med fokus på anerkendelse, respekt samt personligt lederskab. Det handler om ønsket og viljen til at tage styringen i vores liv – til at tage ansvar og opbygge den tilværelse, vi drømmer om. Jeg er uddannet Master Coach, Stress Coach, GruppeFacilitator samt Familierådgiver og Relationskompetent Leder og har tillige en cand. merc. i marketing. Jeg har oprindeligt en baggrund i tv-branchen, hvor jeg som leder gennem 13 år har indgående erfaring med udvikling og motivation hos såvel ledere og medarbejdere. Herudover har jeg arbejdet som selvstændig coach, facilitator og konsulent knap fem år, hvor jeg har arbejdet med Personligt Lederskab. Herudover har jeg de seneste år arbejdet både med beskæftigelsesområdet og som mentor, og har bl.a. også erfaring med fysiske og psykiske udfordringer.

Tiponi Beskæftigelse - Midtsjælland & Storkøbenhavn, Tiponi Familie

Asma

Erhvervskonsulent, Familiebehandler

2089 6121
asma@tiponi.dk

Jeg hedder Asma, og jeg har tidligere arbejdet som beskæftigelseskonsulent. Nu er jeg stolt over at være en del af Tiponi Erhverv som erhvervskonsulent. Min erfaring som beskæftigelseskonsulent har givet mig en bred vifte af færdigheder og indsigt i at arbejde med mennesker og virksomheder.

 Som erhvervskonsulent er min rolle at levere professionel rådgivning og støtte til virksomheder i deres forretningsmæssige behov. Jeg bringer min tidligere erfaring og ekspertise inden for beskæftigelsesområdet til Tiponi Erhverv, og jeg er begejstret for at kunne bidrage til virksomhedernes vækst og udvikling.

 Min tilgang som erhvervskonsulent er baseret på gensidig respekt og forståelse. Jeg tror på at opbygge stærke relationer med mine klienter og forstå deres individuelle behov og udfordringer. Jeg er resultatorienteret og motiveres af at se mine klienters succes og vækst. Min fleksibilitet og strukturerede arbejdsstil hjælper mig med at håndtere forskellige opgaver og sikre effektivitet i mit arbejde som erhvervskonsulent hos Tiponi Erhverv.

Tiponi Familie

Bronwen

Familiebehandler

2093 8801
bronwen@tiponi.dk

Jeg er ansat som familiebehandler i Tiponi Familie. Jeg er psykoterapeut og oprindeligt uddannet skuespiller. Som psykoterapeut har jeg specialiseret mig i mestringsstrategier. Det vil sige forståelse og terapeutisk udvikling af mestring gennem arbejdet med kropssprog, vaner og sociale relationer. Det er min overbevisning at kroppen og psyken følges ad og spejler hinanden. Det er min erfaring at det bevidst kropslige og psykoterapeutiske arbejde kan flytte bjerge. Jeg har arbejdet med svært omsorgssvigtede unge og med problemstillinger såsom mobning, vold, misbrug, seksuelt misbrug, depression, angst, ADHD, autismespektrum, skizofreni og borderline. I det terapeutiske rum arbejder jeg oplevelsesorienteret, kropssansende, neuroaffektivt, visualiserende og narrativt med fokus på mentalisering, relation, den plastiske hjerne og med bearbejdning af traumer og tilknytning.

Tiponi Familie

Dorte

Familiebehandler

2081 5415
dorte@tiponi.dk

Tiponi Familie

Katja H.

Støttekontaktperson

2226 2563
kah@tiponi.dk

jeg hedder Katja og er ansat som støttekontaktperson i Tiponi Familie. Jeg er uddannet fængselsbetjent, og har arbejdet indenfor dette fag i 17 år. Jeg har de seneste år sideløbende arbejdet som mentor i Kriminalforsorgen i Frihed (KiF). Her bestod arbejdet i at støtte prøveløsladte indsatte til at kunne komme tilbage til en kriminalitetsfri tilværelse. Jeg har også erfaring som miljøterapeutisk medarbejder på behandlingshjem for psykisk sårbare, omsorgssvigtede eller voldsramte unge mennesker. Jeg brænder for relationsarbejdet, og det at skabe tillid og tro på at kunne meget mere. For mig er det vigtigt at skabe tryghed og møde mennesker i øjenhøjde, så alle føler sig hørt på den helt rigtige måde. På den måde, mener jeg, at vi skaber langvarige og holdbare løsninger for fremtiden.

Tiponi Familie

Katrine

Faglig leder

2212 4957
katrine@tiponi.dk

Tiponi Familie

Lars C

Familiebehandler

2066 6117
lc@tiponi.dk

Jeg er familiebehandler og psykoterapeut i Tiponi. Udover at være uddannet psykoterapeut, har jeg også en professionsbachelor i Pædagogik og er uddannet autismekonsulent. Jeg har arbejdet i forsvaret som underviser og faglærer i 12 år. Jeg har 20 års erfaring med familiebehandling, terapi og relationsarbejde. Jeg har et holistisk syn på mennesket og familien. Jeg er systematisk og dynamisk orienteret og går op i at skabe tryghed og relation, og lader kreativitet og nytænkning skabe løsninger for det fremadrettede liv. Jeg er fokuseret på at finde årsagen til det, der udfordrer, fremfor at symptombehandle. Jeg er passioneret i mit arbejde med mennesker.

Administration & Tiponi Botilbud

Maja

Udviklingskonsulent

6119 6662
maja@tiponi.dk

Jeg er udviklingskonsulent i Tiponi Botilbud og sidder desuden som en del af Den Faglige Enhed i Tiponi. Jeg har en bachelor i sociologi og kulturanalyse samt en kandidat i pædagogisk antropologi. Jeg interesserer mig meget for emner som integration, socialisering, kommunikation og socialt sammenhold, som jeg netop berører i mit arbejde i Tiponi. Min teoretiske baggrundsviden giver mig stor motivation til at arbejde med sociale sammenhold, kulturforskelle og sociale processer. Derudover er jeg en nørd, når det kommer til større rapporter. Jeg bliver grebet af at fordybe mig i både detaljegraden, opkvalificeringen og målet.

Tiponi Familie

Malene

Familiebehandler og støttekontaktperson

2096 7762
malene@tiponi.dk

Jeg er ansat i Tiponi som familiebehandler og støttekontaktperson. Jeg er uddannet pædagog og har i 12 år arbejdet på forskellige opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge med psykosociale og emotionelle udfordringer. Derudover har jeg arbejdet i 6 år på en specialskole for elever med ADHD og eller autismediagnose. I mit arbejde har der altid været stor fokus på familiebehandling, da barnet sjældent står alene med udfordringen, som ofte er symptom på problematikker i familien. Jeg møder mennesker, store som små, med respekt, empati og et åbent sind. Det er vigtigt for mig at være tydelig og anerkendende i mit arbejde. Jeg er optaget af de dynamikker og samspil, der er i en familie, og hvordan vi i samarbejde kan optimere samvær og trivsel blandt alle familiemedlemmer. I arbejdet med familier gør jeg mit bedste for at gøre processerne forudsigelige og overskuelige, så alle føler sig set, hørt og taget hånd om.

Tiponi Familie

Maria L

Familiebehandler og støttekontaktperson

41111835
marialt@tiponi.dk

kommer

 

Tiponi Familie

Pia

Mentor og familiebehandler

2221 0992
pia@tiponi.dk

Jeg er læreruddannet og har arbejdet mange år på en specialskole for børn med autisme og ADHD. Jeg er derudover uddannet familieterapeut og terapeut med speciale i sensitive børn og har via egen praksis arbejdet med dette i flere år. Jeg har godt kendskab til visualisering, struktur, forudsigelighed, og det at skabe trygge rammer og et tæt familiearbejde. For mig er det naturligt, at når et barn har det svært, så er det vigtigt at arbejde hele vejen rundt om barnet, og sørge for, at barnet får bedst mulige betingelser for at kunne udvikle sig og leve et godt og harmonisk liv. Dette gælder også, når jeg står over for borgere, der har brug for særlig støtte og hjælp. Jeg har fokus på at skabe en tryg og tillidsfuld relation, det er en stor del af mig og mit arbejde. Jeg har gennem mit arbejde altid haft særligt fokus på arbejdet med familierne. Det er min overbevisning, at man bliver nødt til at arbejde omkring barnet. Det er sjældent barnet/den unge, der er problemet, men symptom på problemet og vi skal derfor kigge på det store billede – hele familien. Alt for mange har i løbet af deres liv været nødt til af forskellige grunde at oversamarbejde med deres omgivelser. Alt efter, hvad vi udsættes for som børn, vil vi udvikle forskellige beskyttelsesstrategier. Disse beskyttelsesstrategier kan være virksomme og nødvendige i barndommen, de kan være afgørende for liv eller død. Men i vores voksenliv er de sjældent lige så brugbare. I stedet spænder de ben for os og begrænser os i at udfolde vores liv. At kunne være med til at ændre disse mønstre, at bryde vores ophav og finde vores egen vej, at gøre drømme til virkelighed er for mig meget meningsfuldt.

Tiponi Familie

Rikke G

Familiebehandler og støttekontaktperson

5142 1583
rg@tiponi.dk

Tiponi Familie

Susanne

Familiebehandler

2080 3165
susanne@tiponi.dk

Jeg er ansat i Tiponi Familie som familiebehandler. Er oprindelig uddannet socialrådgiver og har arbejdet 12 år som myndighedssagsbehandler med fokus på at hjælpe samfundets mest udsatte og sårbare børn, unge og familier. Jeg er også uddannet familiebehandler og har tidligere arbejdet i et forebyggende tilbud for udsatte børn og familier. Der var fokus på at skabe gode oplevelser for børn med nærværende voksne, der ikke skælder ud, og fokus i hjemmet var på at skabe forudsigelighed, tryghed og stabilitet for børnene. I foråret 2022 afslutter jeg den 1-årige uddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi, og jeg er desuden certificeret i den neuroaffektive analyse, som er del af denne uddannelse. I familiebehandlerarbejdet er der ofte mange udfordringer i den enkelte familie. Her er jeg optaget af at komme i dybden, fremfor blot at symptombehandle, så snart et problem kommer op til overfladen. Jeg er vedholdende og empatisk. Jeg er tydelig og anerkendende og vægter nærvær i arbejdet meget højt. Det er vigtigt for mig at være åben og ærlig i min tilgang til både børn og voksne, da mine mange års erfaring har vist mig, at det at sige tingene, som jeg oplever dem – også de svære og bekymrende ting – er afgørende for at kunne skabe en tillidsfuld relation. Og relationen går forud for alt.

Tiponi Familie

Tanja

Afdelingsleder i Tiponi Familie

4040 6488
tanja@tiponi.dk

Jeg er uddannet socialrådgiver og har i mit arbejdsliv arbejdet med udsatte børn og familier. Både fra min praksis som myndighedsrådgiver i familieafdelinger i kommunalt regi og som familierådgiver i et misbrugscenter. Jeg er god til at tale med børn og familier, som jeg møder på en anerkendende og empatisk måde. Jeg er vedholdende og opsøgende og tror på, at det er muligt at komme i mål med gode resultater, også selvom familierne periodevis oplever modgang. Jeg er lydhør overfor familiernes egne ønsker og hjælper dem med et overblik over, hvad der skal til for, at deres mål kan opnås. Jeg har kendskab og interesse i relevant lovgivning, som er en forudsætning for at kunne tilbyde familier den rette støtte og indsats. Jeg arbejder ud fra den overbevisning, at det kræver indsigt og kendskab til de juridiske rammer for at kunne indgå i et fyldestgørende samarbejde med familier med forskellige udfordringer.

Administration

Alaa

IT ansvarlig

2095 3168
alaa@tiponi.dk

Jeg er IT-ansvarlig i Tiponi og har otte års erfaring indenfor området. Som IT-ansvarlig har jeg med alt at gøre, der berører IT, herunder IT-drift og support til medarbejderne, udskiftning af hardware, sikkerhed, vedligeholdelse af IT-systemer og meget mere. Derudover kortlægger jeg og analyserer arbejdsgange og processer, og identificerer områder, der kan optimeres. Jeg hjælper også med at afklare vores borgeres IT-kompetencer og anbefaler rette vej ind i IT-branchen.

Administration

Cecilie

Kommunikationskonsulent

2097 0971
cecilie@tiponi.dk

Administration

Lone

Regnskabsmedarbejder

2098 5442
lone@tiponi.dk

Min primære opgave er registrering af forløb og fremsendelse af kontrakter. Jeg har en bred administrativ erfaring indenfor forskellige brancher. Det er meget spændende at være del af en virksomhed som konstant udvikler sig og jeg finder stor motivation i at arbejde for en virksomhed som hjælper udsatte mennesker.

Administration

Younes

Udviklingskonsulent

8171 5797
younes@tiponi.dk

Jeg er udviklingschef i Tiponi og har mange års erfaring i at arbejde med unge, der har begået ekstrem og personfarlig kriminalitet. Jeg har tidligere deltaget i udviklingsarbejdet i Projekt ”Tæt på familien” i Københavns Kommune og i Tiponi anvender vi  de samme metoder i udviklingsarbejdet med de unge og deres familier. Derudover arbejder vi ud fra den eksistentielle videnskabsteori mixet med andre teorier og metoder f.eks. vredeshåndtering, konfliktcoaching, mentalisering, NVR (non violent resistance) m.fl.  Jeg er født og opvokset på Indre Nørrebro og har set bandekulturen starte og udvikle sig gennem årene. Min multikulturelle baggrund og opvækst bruger jeg i mit daglige arbejde i måden jeg møder og står sammen med de unge i deres hverdagsudfordringer og problematikker i det kriminelle miljø.

Ledelse

Frederik K

Økonomichef

2856 2999
fk@tiponi.dk

Ledelse

Joelle

HR & udviklingschef

2296 7785
joelle@tiponi.dk

I Tiponi har jeg det overordnede ansvar for HR og forretningsudvikling. Jeg udvikler og implementerer HR-strategier og initiativer med henblik på at skabe og vedligeholde en virksomhedskultur med høj trivsel, udvikling, engagement og performance hos medarbejderne. Jeg agerer også sparringspartner for ledelsesteamet. Jeg driver, udvælger, vurderer og definerer rammerne for Tiponis overordnede strategiske udviklingsprojekter, og det på baggrund af indsamling og analyse af nødvendige data i forhold til Tiponis forretnings- og vækstpotentiale. Jeg har arbejdet med ledelse og forretningsudvikling indenfor beskæftigelsesområdet siden 2015. Det er mig en ære at være en del af Tiponi, hvor faglighed, tillid, kvalitet og visionær tænkning er fundamentet for at støtte sårbare og udsatte mennesker.

Ledelse

Thomas

IT- og kvalitetschef

3060 7086
thomas@tiponi.dk

Som kvalitetschef er min vigtigste opgave at understøtte alle medarbejdere i Tiponi til at udleve høj faglighed og professionalisme.  Jeg er uddannet cand. com. Og har i det meste af mit arbejdsliv arbejdet med organisationsudvikling, forandringsledelse, projekt- og procesledelse, arbejdsgangsoptimering med henblik på effektivitet og reducering af ”spild”. Jeg har ansvaret for, at Tiponi lever op til de aftaler og forpligtelser med kommuner og borgere, som vi har indgået og for at skabe de bedste administrative arbejdsgange mellem Tiponis medarbejdere og vores samarbejdspartnere. Nye og relevante samarbejdsrelationer er altid interessante. Tag fat i mig, hvis du har en skæv ide; måske er det sammensætningen af netop dig og Tiponi, der kan skabe en helt ny måde at betragte og videreudvikle arbejdet med Tiponis målgruppe.

Ledelse

Peter

Adm. Direktør for Botilbud og Rehab

5190 4095
peter@tiponi.dk

Jeg er Direktør for Tiponis Botilbud, hvor vi tilbyder borgere indkvartering i § 107 lejligheder. Tiponi køber passende 1-værelses lejligheder og tilbyder dem til borgere, der i en kortere eller længere periode har behov for pædagogisk tilsyn og evt. andre hjælpeforanstaltninger. Vi tilbyder også §85-tilsyn.  Derudover varetager jeg mentoropgaver og står for større indkøb til Tiponis drift. Jeg er uddannet finansøkonom og i gang med uddannelsen ”Diplom i ledelse”.

Ledelse

Stine A

Adm. Direktør for Beskæftigelse og Familie

3148 6040
stine@tiponi.dk

Jeg arbejder som projektleder i Tiponi Familie og har ansvaret for at udvikle og implementere nye initiativer på familieområdet. Jeg er oprindelig uddannet inden for HR, men har sidenhen videreuddannet mig til Familie- og psykoterapeut ved Blackbird Institute. Jeg brænder særligt for at understøtte forældre i at være til stede i livet som hele mennesker samtidig med at de har øje for og værner om deres børns følelsesliv og udvikling.

Scroll to Top