Tiponi_familie

Støtteperson ifm. Anbringelse §75

Tiponi Familie tilbyder støtte til forældremyndighedsindehaveren i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet. Støtten har til formål at medvirke til at løse de problemer, som har været årsag til anbringelsen med henblik på at støtte forældrene i at varetage omsorgen for barnet eller den unge ved en eventuel hjemgivelse eller i samvær med barnet eller den unge under anbringelsen.

Støttepersonen vil give forældrene modspil, hjælpe med udredning af spørgsmål i forhold til den måde det offentlige system fungerer på, hjælpe med forberedelse og evaluering af møder og hjælpe med at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen. Støtteordningen kan være meget fleksibel i både opgaver og tid. Støttepersonen varetager dog ikke opgaver af behandlingsmæssig karakter – f.eks. i forhold til forældrenes misbrug, psykiske problemer mv. Støttepersonen medvirker til, at forældrene støttes til at blive afklaret i forhold til anbringelsen. Dette kan være relevant i forhold til alle forældre – også forældre hvis barn er anbragt uden for hjemmet alene på grund af nedsat funktionsevne, fordi forældrene ikke længere kan varetage pasningen af barnet i hjemmet.

Derudover vil støttepersonen hjælpe til at forbedre forældreskabet, herunder fastholde kontakten til barnet. I forhold til kontakten til barnet eller den unge kan støttepersonen supplere kommunens indsats for at fremme kontakten.

Det er hensigten, at forældrene oplever anbringelsesforløbet mindre smertefuldt, og barnet oplever en mindre grad af splittelse mellem forældre og anbringelsessted. Herudover vil støttepersonen bidrage til at støtte forældrene med at løse de problemer, der har været medvirkende til at barnet eller den unge måtte anbringes uden for hjemmet.

Støttepersonen tildeles af kommunens familieafdeling i forbindelse med anbringelsen, det vil sige fra det tidspunkt, hvor en anbringelse af barnet indgår som et konkret element i de foreslåede foranstaltninger. Støttepersonen kan fortsætte i en kortere periode efter en evt. hjemgivelse. Støtteperson er alene et tilbud under selve anbringelsen, som alle forældre skal tilbydes i forbindelse med anbringelse af deres barn.

  • Kontakt afdelingsleder

    Tanja

    Afdelingsleder i Tiponi Familie

  • Mød vores team

  • Scroll to Top