Tiponi_familie

Anbringelse

Tiponi Familie tilbyder anbringelse af unge i selvstændig bolig efter Servicelovens §66 nr. 5. Anbringelsen finder sted i Tiponis egne lejligheder.

Målgruppen for indsatsen er unge med en vis alder og modenhed, der er på vej ud i en selvstændig tilværelse og som har mulighed for med støtte at at klare sig i en selvstændigt beliggende lejlighed. Afhængig af hvor mange timers støtte, der er behov for pr. uge, vil den unge blive tilknyttet en række kontaktpersoner.

Indsatsen indebærer støtte til nære, stabile relationer til voksne, opbygning af sociale relationer og netværk, skolegang, sundhed, trivsel og forberedelse til et selvstændigt voksenliv.

Der kan for eksempel være tale om en ung på 16 år, som af forskellige årsager ikke længere kan bo hjemme, og derfor har brug for akut at flytte hjemmefra med støtte.

Eller det kan være en ung på 17,5 år, som har behov for en lejlighed efter Servicelovens §107, når vedkommende fylder 18, men ikke længere kan bo hjemme. Med anbringelsen efter §66 kan den unge få en smidig og god overgang fra barn til voksen, da Tiponis lejligheder er godkendt efter Servicelovens § 107, og den unge derfor vil kunne blive boende efter det fyldte 18. år.

Scroll to Top