Tiponi_familie

Foranstaltning – Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet

Tiponi Familie er altid indstillet på at tilbyde anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling, praktisk eller pædagogisk støtte til udsatte familier. Tiponi kan være med til at tænke kreativt om nye foranstaltningstyper, en særlig tilrettelagt indsats eller lignende, som kan tilgodese barnet, den unge og/eller familien. Det kan for eksempel være kortvarige ophold for dele af en udsat familie i en af Tiponis lejligheder i tilfælde, hvor der ikke er plads på et krisecenter eller behov for at skabe ro nu og her. Det kan også være meget intensive forløb i eget hjem som alternativ til anbringelse eller for eksempel psykologforløb.

Scroll to Top