Tiponi_familie

Familiebehandling §13 stk. 1 nr. 4 LBU

Familiens udfordringer og komplekse fastlåste problemstillinger er omdrejningspunktet for familiebehandlingen i Tiponi Familie. Vi tilrettelægger behandlingen ud fra en grundig vurdering af, hvilke faglige kompetencer, relevante metoder og typer af behandling, der skal til for at skabe en positiv progression i familien.

Udover de fysiske møder har familien under hele forløbet adgang til råd og vejledning over en døgnåben telefonlinje. Vi kan skræddersy indsatsen og fx med kort varsel sætte ind med et højt antal støttetimer, så familien hurtigst muligt kommer på fode igen – og derefter skrue ned og fortsætte støtten i et længerevarende forløb, hvis det er relevant.

I Tiponis familieindsatser lærer forældrene konkrete værktøjer til at håndtere barnets behov. Det sker gennem undervisning i omsorgsfuldt og bæredygtigt forældreskab og støtte til at udleve det i praksis. Familiebehandlingen styrker forældrenes evner og kompetencer i forhold til handlinger, kommunikation og spejlinger med det formål at skabe en tryg og tillidsfuld relation til barnet. Indsatsen øger samtidig forældrenes selvværd og selvtillid i forhold til forældrerollen.

  • Kontakt afdelingsleder

    Tanja

    Afdelingsleder i Tiponi Familie

  • Mød vores team

  • Scroll to Top