Tiponi

SEL §101 – Ambulant – lav intensitet

De centrale elementer i Tiponi Rehabs ambulante behandling er rådgivning, individuelle samtaleforløb og gruppebehandling.

Indsatsen dækker op til otte samtaler om måneden, og målet kan både være skadesreduktion og stoffrihed. Forløbet er tilpasset den enkelte borgers situation og behov. Det betyder både, at intensiteten og varigheden af kontakten kan variere, og at den er tilrettelagt efter borgerens daglige aktiviteter. Det indebærer, at behandlingen finder sted i tilknytning til borgerens nærmiljø, typisk i deres bolig,

Visitationen gælder typisk tre måneders forløb med mulighed for forlængelse.

Ydelsen er fleksibel på den måde, at der enten aftales to faste tidspunkter eller borgeren uge for uge kontakter behandleren pr. telefon og planlægger tider. I akutte tilfælde kan borgeren også få telefonisk rådgivning. Ud over samtalerne kan borgeren ved akut opstået behov kontakte behandleren, der står til rådighed 24/7, lige som behandleren kan foretage opkald til borgeren i situationer, der kan være svære. Der fremsendes progressionsrapporter til visiterende kommune i intervaller efter aftale, dog minimum hver 3. måned.

Indsatsen dækker to ugentlige møder med misbrugsbehandler af en times varighed eller ét møde af to timers varighed.

Scroll to Top