Beskæftigelsesindsatser i Tiponi

Sidewalk/jobklub

Vi tilrettelægger et struktureret beskæftigelsesforløb, hvor borgeren deltager i jobklub, der udvikler og støtter borger i personlig fremtoning, at udforme cv og ansøgninger, at opnå forståelse for arbejdsmarked og samfund m.m.

Fokus er på at støtte den enkelte borger i at komme tættere på selvforsørgelse. Det sker gennem målrettet samarbejde med en række engagerede virksomheder om etablering af virksomhedspraktik, lønnede timer, løntilskud eller ordinær beskæftigelse.

Fast ugeskema

Udover en fast udekørende kontaktperson, rummer forløbet undervisning en, to eller fem gange om ugen efter et fast ugeskema. Emnerne for undervisningen er blandt andet uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, vredeshåndtering, psykoedukation, økonomi, skat og forsikringer samt misbrugsproblematikker og årsagsforklaringer.

Scroll to Top