Home/Voksne over 30

Nye starkabler

Nye startkabler er et 12 ugers forløb for ledige borgere over 30 år med begrænset arbejdserfaring. Forløbet består af undervisning og personlige samtaler med fast kontaktperson, hvor vi tager dybe spadestik for at bibringe borgerne nye indsigter og handlemønstre, der bringer dem ud på arbejdsmarkedet i meningsfulde jobs.

Læs mere..

Livtaget – Gadefilialen

“LivTaget” er et proaktivt udviklingsforløb for unge kriminelle ml. 18 og 35 år, hvor de unge mennesker inddrages i et utrætteligt relations arbejde, hvor tilgængelighed og respekt krydret med høje faglige ingredienser skaber grobund for forandringer. Indsatsen er for unge, som enten har ”slået dybe rødder” i det kriminelle miljø og/eller på anden måde er udfordret af psykosociale udfordringer eller misbrugsproblematikker, der gør det vanskeligt for dem at tro på deres plads i samfundet. Målgruppen kan også være unge, som er i risiko for at søge samhørighed i de kriminelle fællesskaber.

Læs mere..

Nye planer

Tiponis Nye Planer er skræddersyede individuelle forløb for både unge uddannelses- og aktivitetsparate mellem 18 og 29 år samt job- og aktivitetsparate over 30 år, der har begrænset eller manglende erfaringer på arbejdsmarkedet.

Læs mere..

Vejlednings -og opkvalificeringsforløb

Læs mere..