Samarbejde med Tiponi

Vi ønsker at gøre en betydningsfuld forskel for udsatte borgere. Vi tror grundlæggende på, at alle mennesker har et ønske om og behov for et meningsfuldt liv, og at borgernes manglende evne, vilje og mod til at tage ansvar for eget liv kan genskabes.

Vores succeser med borgerne afføder samtidig en positiv gevinst for samfundet, dels økonomisk i kraft af, at flere borgere i samfundet gøres selvforsørgende og dels øger det trygheden i at kunne færdes trygt og frit på gaderne.

Visionen for vores beskæftigelsesindsats er, at vi igennem tværfagligt samarbejde kan hjælpe vores borgere med at opnå større tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Vi skræddersyer forløb sammen med jobcentrene, vores borgere og vores mange samarbejdende virksomheder.

Vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret med alle aspekter af borgerens vanskeligheder og barrierer. Det skaber resultater: Næsten hver anden borger i vores Beskæftigelsesfilial kommer i praktik indenfor to måneder.

Kontakt os

Hvis I har spørgsmål til, hvordan I kommer i gang, kan I få hjælp hos Tiponis Beskæftigelsesfilialbf@tiponi.dk.