Voksenlærling

Hvis I ønsker at indgå en uddannelsesaftale med en person over 25 år vil pågældende blive ansat som voksenlærling. Når I ansætter en voksenlærling skal I udbetale løn svarende til fagets mindsteløn for ufaglærte. I kan få tilskud til lønnen – der er dog flere betingelser, som skal være opfyldt.

Fakta:

  • I kan indgå en uddannelsesaftale, hvis pågældende ønsker at tage en erhvervsuddannelse
  • Pågældende skal være ledig eller i arbejde som ufaglært
  • Tilskuddet afhænger af følgende: Om pågældende er ufaglært eller faglært, ledig eller i beskæftigelse, længden på ledighedsperioden, uddannelsesønske og mangel på arbejdskraft og eventuelt forældet uddannelse
  • I kan kun få tilskud til lønnen i praktikperioden

Fordelen ved at ansætte en voksenlærling er, at I får en medarbejder, som er erfaren og engageret. Hvis I ikke tidligere har haft en voksenlærling ansat, så skal I kontakte relevant erhvervsskole, for at få virksomheden godkendt som praktiksted. I skal søge om oprettelse af voksenlæreplads på www.vitas.bm.dk

Kontakt Tiponis Beskæftigelsesfilialbf@tiponi.dk for mere information.