VITAS

Som virksomhed, der skal anvende VITAS til at administrere ansøgninger om løntilskud, virksomhedspraktik/nytteindsats eller voksenlærling er det vigtigt at du er blevet sat op til at kunne tilgå systemet.

Som virksomhed har du brug for at medarbejderen, der har oprettet ansøgningen har adgang til systemet, og at medarbejderen som skal foretage høring har adgang. Uanset om der er tale om en regional, statslig, offentlig, privat eller stor privat virksomhed kan følgende vejledning anvendes.

Hvilke medarbejdere skal have adgang?

1. Bestem hvem i jeres virksomhed, der skal have adgang til at kunne udfylde en ansøgning i VITAS (den eller de pågældende skal bruge en NemID medarbejdersignatur).

2. Bestem hvem i jeres virksomhed, der skal have adgang til at kunne foretage høring på en ansøgning (den eller de pågældende kan bruge både NemID medarbejdersignatur, NemID personligt nøglekort eller for kommunale virksomheder, kan anvendes log-in oplysninger til det kommunale netværk).

Anskaf medarbejdersignatur

1. For at kunne udfylde en ansøgning skal man have en medarbejdersignatur. Du skal enten anskaffe en medarbejdersignatur eller undersøge, hvem i din virksomhed, der har en medarbejdersignatur, der kan anvendes. Der kan både anvendes medarbejdersignatur som nøglefil og medarbejdersignatur som nøglekort.

2. Findes der ingen medarbejdersignatur i virksomheden, skal sådan en bestilles. Dette sker ved at ansøge om en medarbejdersignatur fra medarbejdersignatur.dk.

Få rettigheder til at se flere ansøgninger

1. Skal du se ansøgninger, du ikke selv har oprettet, skal der tildeles rettigheder til at kunne tilgå disse. Dette gives i virk.dk af en administrator i jeres virksomhed.

2. Se hvem, der er administrator ved at logge på virk.dk og kontakt herefter din administrator og bed om adgang. Du kan også anmode din administrator direkte via virk.dk om rettighederne.

Tilgå VITAS

1. Når du er oprettet med medarbejdersignatur (og evt. rettigheder) kan du tilgå VITAS fra følgende side: https://vitas.bm.dk/Start/Index

2. Skal du blot foretage høring på en ansøgning og du tilgår VITAS fra et link i en mail, kan du som nævnt tidligere bruge din NemID medarbejdersignatur, dit NemID personlige nøglekort eller dine kommunale lo-ginoplysninger, som ikke kræver nogle tildelte rettigheder.

Hvis I har spørgsmål, kan I få hjælp hos Tiponi på bf@tiponi.dk.