Jobrotation

Hvis en virksomhed vælger at sende en medarbejder på efteruddannelse, giver det mulighed for at ansætte en ledig som vikar i den midlertidige ledige stilling.

Det betyder, at den ledige kan anvende sine kompetencer i virksomheden, imens medarbejderen er på efteruddannelse.

Formålet

Formålet med jobrotation er, at en fastansat medarbejder får styrket sine kompetencer gennem efteruddannelse samtidig med at en ledig kan få erhvervserfaring fra virksomheden.

Vikaren skal som minimum være ansat 10 timer pr. uge og kan maksimalt være ansat i en periode på seks måneder. Da et jobrotationsprojekt kan løbe over en længere periode end seks måneder, kan arbejdsgiveren ansætte to vikarer af hver seks måneders varighed som erstatning for en medarbejder, der efteruddannes i 12 måneder.

Vikaren kan ikke ansættes i jobrotation i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat i ordinær beskæftigelse på P-nummer-niveau.

Fordele

  • Giver jer mulighed for at holde driften kørende på trods af, at en medarbejder er på uddannelse.
  • I kan ansætte en ledig og derigennem få tilskud til betaling af løn også kaldet jobrotationsydelse.
  • Fremtidige ansættelser i virksomheden vil styrkes, da I evt. kan finde kvalificeret arbejdskraft blandt ledige, der har været tilknyttet jeres virksomhed.
  • Der er mulighed for en-fire ugers virksomhedspraktik til oplæring af ledig, inden medarbejderen opstarter efteruddannelse

Jobrotationsydelse

I 2020 er jobrotationsydelsen 189,51 kr. pr. time en beskæftiget er i uddannelse og der samtidig er ansat en vikar. Dette gælder for både offentlige og private virksomheder.

Der kan ikke udbetales jobrotationsydelse, hvis den faste medarbejders uddannelse er knyttet til en uddannelsesaftale, der fører frem til en erhvervsuddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser. Dette gælder også, hvis der er tale om en uddannelse, der efter beslutning truffet af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

Kontakt os

Hvis I har spørgsmål til, hvordan I kommer i gang, kan I få hjælp hos Tiponis Beskæftigelsesfilialbf@tiponi.dk.