Ansættelse af elev eller lærling

Hvis I som virksomhed ønsker at få en elev, og ikke før har haft en elev ansat, skal I være opmærksomme på, at I først godkendes hertil.

Godkendelse skal foretages af den lokale handelsskole på baggrund af et godkendelsesskema, hvor oplæringsfunktionerne beskrives.

Vigtig information, hvis I skal have en elev:
• I skal udpege en uddannelsesansvarlig, som skal have det formelle ansvar for eleven.
• I skal udpege en oplæringsansvarlig, som skal stå for den daglige oplæring og vejledning. Den oplæringsansvarlige, skal være faglært eller have relevant erhvervserfaring.
• De første tre måneder er gensidig prøvetid. Efter tre måneder kan uddannelsesaftalen ikke opsiges, med mindre I er enige om dette eller hvis forudsætninger misligholdes.
• Under skoleophold skal I forsat betale løn til eleven, men fordi de ikke bidrager til virksomhedens omsætning, får I refunderet en stor del af lønnen fra AUB, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.
• Elevlønnen stiger år for år efterhånden som pågældende bliver dygtigere i virksomheden.

Elevløn og lønrefusion
praktikpladsen.dk kan I finde oplysninger om elevløn og lønrefusion.

Kontakt os
Hvis I har spørgsmål til, hvordan I kommer i gang, kan I få hjælp hos Tiponis Beskæftigelsesfilialbf@tiponi.dk.