Ansættelse med løntilskud

Der er mulighed for at ansætte en ledig med tilskud i op til seks måneder. Det betyder, at I har mulighed for at danne jer et indtryk af pågældende inden en ordinær ansættelse.

Periode og vilkår for ansættelse med løntilskud

I kan maksimalt få tilskud i seks måneder. Det er jobcenteret, der beslutter længden af perioden, som der kan ydes tilskud til. I få tilfælde kan sagsbehandler forlænge ansættelsen i op til 12 måneder.

Ansættelse med løntilskud kan fungere som en forlængelse af en virksomhedspraktik eller kombineres med jobrotation.

Der skal være tale om merbeskæftigelse, hvilket betyder, at der skal være et rimeligt forhold mellem ansatte med og uden tilskud.

Vigtigt inden opstart

Løntilskuddet skal være brugbart til at føre pågældende i ordinær beskæftigelse.

Det er vigtigt, at pågældende ikke opstarter løntilskud, førend dette er godkendt af pågældendes jobcenter.

Ansættelseskontrakt og løntilskud

Løn og ansættelse skal følge overenskomsten indenfor området. I udarbejder ansættelseskontrakt. I vil modtage et løntilskud på 79,68 kroner pr. time i 2020.

Kontakt os

Hvis I har spørgsmål til, hvordan I kommer i gang, kan I få hjælp hos Tiponis Beskæftigelsesfilial på virksomhedsindsatsen@tiponi.dk.