Home/Unge ml. 18-29 år

Brightside

Brightside er et 24-ugers forløb for borgere i alderen fra 18 -29 år, hvor vi igennem undervisning og individuelle samtaler bibringer de unge mennesker nye indsigter og handlemønstre, der vil give dem mod, lyst og vilje til at tage ansvar for eget liv og gøre deres drømme til virkelighed

læs mere..

Nye planer

Tiponis Nye Planer er skræddersyede individuelle forløb for unge uddannelsesparate og aktivitetsparate ml. 18 og 29 år, der har psykosociale udfordringer og/eller begrænset eller manglende fodfæste til uddannelse/arbejdsmarkedet.

læs mere..

Nye startkabler

Nye startkabler er et 12 ugers forløb for ledige borgere under 30 år med psykosociale udfordringer og/eller manglende fodfæste til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet. Forløbet består af undervisning og personlige samtaler med fast kontaktperson, hvor vi tager dybe spadestik for at bibringe borgerne nye indsigter og handlemønstre, der kan bibringe dem mod, lyst og vilje til at tage ansvar for eget liv og gøre deres drømme til virkelighed.

Stor pakke  Læs mere     Lille pakke Læs mere

Vejlednings -og opkvalificeringsforløb

læs mere..

Jeg ved ikke, om jeg tør

Et individuelt motivationsforløb for borgere, der gerne vil et andet sted hen i livet end der, hvor de aktuelt befinder sig. De har alle drømme og håb for fremtiden, men samtidig særlige udfordringer der forhindrer dem i at møde stabilt frem til forskellige tilbud/aktiviteter iværksat af eks. jobcentrene.  Forløbene ligger vægt på at motivere borgerne i at finde mening ved at begynde at gøre noget andet og ikke mindst tage ansvar for sit eget liv.

læs mere..

Livtaget – Gadefilialen

“LivTaget” er et proaktivt udviklingsforløb for unge kriminelle ml. 18 og 35 år, hvor de unge mennesker inddrages i et utrætteligt relations arbejde, hvor tilgængelighed og respekt krydret med høje faglige ingredienser skaber grobund for forandringer. Indsatsen er for unge, som enten har ”slået dybe rødder” i det kriminelle miljø og/eller på anden måde er udfordret af psykosociale udfordringer eller misbrugsproblematikker, der gør det vanskeligt for dem at tro på deres plads i samfundet. Målgruppen kan også være unge, som er i risiko for at søge samhørighed i de kriminelle fællesskaber.

læs mere..