Home/Unge/voksne med ASF

Sensewalk

Mennesker har brug for særlig støtte til at blive socialt integreret i samfundet, når deres funktionsnedsættelse bunder i et socialt handicap.

For de fleste mennesker er et arbejde en vigtig del af deres identitet.

At udrette noget, dels ved at indgå i fællesskab med andre udgør for mange et vigtigt grundlag for deres identitet og livsudfoldelse. Mange mennesker med ASF ønsker også at have en arbejdsmæssig identitet. Vi  tror på, at mennesker med ASF, der opnår større forståelse af og indsigt i eget handicap kan få en større forståelse af egne styrker og svagheder og dermed større bevidsthed om, hvordan han/hun kan fungere og klare sig i hverdagen.

Læs mere

Jeg ved ikke om jeg tør

Et individuelt motivationsforløb for borgere, der gerne vil et andet sted hen i livet end der, hvor de aktuelt befinder sig. De har alle drømme og håb for fremtiden, men samtidig særlige udfordringer der forhindrer dem i at møde stabilt frem til forskellige tilbud/aktiviteter iværksat af eks. jobcentrene.  Forløbene ligger vægt på at motivere borgerne i at finde mening ved at begynde at gøre noget andet og ikke mindst tage ansvar for sit eget liv.

læs mere

Vejlednings -og opkvalificeringsforløb

læs mere