Tiponi Street

Udsatte unge hjælpes gennem gadeidræt 

Tiponi Street er sat i verden for at fastholde og udvikle eksisterende succesfulde gadeidrætsindsatser for udsatte børn og unge udsatte områder i København. Målet for Tiponi Street er, at færre unge skal færdes i bandemiljøet eller søge samhørighed i de kriminelle miljøer.  Tiponi Street er et nyetableret samarbejde mellem Street Society, Copenhagen Panna House og Tiponi Aps. Ved at koble Copenhagen Panna House og Street Societys praktiske erfaring fra gadeplan med Tiponis professionelle og helhedsorienterede indsats, er målet at præge de unge i en positiv retning ved at vise alternativer til de kriminelle miljøer og bane vejen mod skole, uddannelse og job sammen med den unge.  

Gadeidrætstrænernes gode kendskab til områderne, miljøet og målgruppen skal sammen med Tiponis faglige kompetencer sikre en indsats, der kommer hele vejen rundt om den enkelte unge, familien samt det omkringliggende miljø og dets udfordringer.  

Indsatsen er fokuseret omkring bydelene Tingbjerg, Husum, Bellahøj, Nordvest, Indre Nørrebro, Amager, Vesterbro, Valby og ”Bispeengbuen”. På sigt er det tanken at udbrede samarbejdets erfaringer og resultater til andre bydele i og udenfor København. 

Konkrete tiltag og mål for Tiponi Street 

Blandt projektets konkrete tiltag og målsætninger er: 

  • Rekruttering af flere unge til projektet – også piger 
  • Løbende events, der ruster de unge til fællesskabet og fremtiden 
  • At støtte de unge til at forstå værdien af positive fællesskaber 
  • Deltagelse i turneringen Street Ligaen, der afholdes i kammeratlig tone på tværs af bygrænser og bandekonflikter.  
  • Opkvalificere gadeidrætstrænerne gennem mentoruddannelse 
  • Etablere opsøgende beskæftigelsesindsats, der rådgiver om fritidsjobs og fremtidig beskæftigelse. 

Vi ser frem til at fortælle meget mere om projektet i 2020.