Tiponis behandlerteam

Tiponi Behandlings team er blandt de mere end 80 ildsjæle, der tilsammen udgør Tiponi. Udover veluddannede misbrugsbehandlere består medarbejdergruppen af både psykologer, psykoterapeuter, socialrådgivere, socialpædagoger, virksomhedskonsulenter, tidligere politifolk m.fl.

Medarbejdergruppen er præget af stor diversitet, både hvad angår faglig baggrund, erfaringsgrundlag og i forhold til køn og kulturarv.

Teamet i Tiponi Rehab

Casper, daglig leder

Stor erfaring med misbrugsproblematik gennem arbejdet som mentor i Tiponi samt fra jobcenterregi. Han er certificeret i nada og har i en årrække arbejdet meget med misbrugsrelaterede udfordringer.


Avianna, mentor og pædagog

Stor erfaring fra bl.a. opholdssteder og behandlingshjem samt har taget en narrativ misbrugsbehandler 1-årig efteruddannelse.

Jacob, mentor og socialpædagog

Stor erfaring med unge, der har et misbrug fra bl.a. akutinstitutioner og socialpsykiatri. Har derudover taget en narrativ misbrugsbehandler 1-årig efteruddannelse.

Mads, mentor og narrativ misbrugsbehandler

Stor erfaring fra gadeplan og med udsatte unge med specialbehov og har taget en narrativ misbrugsbehandler 1-årig efteruddannelse.

Mathias, mentor og socialrådgiver

Stor erfaring med misbrugsarbejde på gadeplan bl.a. fra stofscenen omkring Mændenes Hjem på Vesterbro

Michael, autoriseret psykolog og psykoterapeut

Stor erfaring med at arbejde med socialt udsatte og traumatiserede borgere.

Direktørpost

Peter Achilles er direktør for Tiponi Behandling og teamet har desuden tilknyttet en fast psykiater.