Tiponis behandlerteam

Tiponi Behandlings team er blandt de mere end 80 ildsjæle, der tilsammen udgør Tiponi. Udover veluddannede misbrugsbehandlere består medarbejdergruppen af både psykologer, psykoterapeuter, socialrådgivere, socialpædagoger, virksomhedskonsulenter, tidligere politifolk m.fl.

Medarbejdergruppen er præget af stor diversitet, både hvad angår faglig baggrund, erfaringsgrundlag og i forhold til køn og kulturarv.

Teamet i Tiponi Rehab:

Casper, daglig leder
Stor erfaring med misbrugsproblematik gennem arbejdet som mentor i Tiponi samt fra jobcenterregi. Han er certificeret i nada og har i en årrække arbejdet meget med misbrugsrelaterede udfordringer.

Katja, Misbrugsbehandler og mentor
Uddannet Danish Addiction Counselor (DAC) og NADA akupunktør. Katjas faglige ballast stammer fra både offentlig og privat behandlingsregi med baggrund i evidensbaserede metoder, heraf kognitiv, MI og MOVE, hvor jeg har arbejdet med målgrupper, der spænder vidt fra de helt unge med eksperimenterende misbrug til mennesker med et langt liv med massivt misbrug – og alt derimellem.

Mads, mentor og narrativ misbrugsbehandler
Stor erfaring fra gadeplan og med udsatte unge med specialbehov og har taget en narrativ misbrugsbehandler 1-årig efteruddannelse.

Michael, autoriseret psykolog og psykoterapeut
Stor erfaring med at arbejde med socialt udsatte og traumatiserede borgere.

Danny, psykiater
Er psykiater i Tiponi Rehab. Han foretager den lægefaglige indskrivning af borgere i misbrugsbehandling samt udreder og evt. behandler diverse psykiatriske lidelser in-house, så vidt muligt. Han er også ansvarlig for kontakten til den regionale psykiatri som samarbejdspartner herunder viderehenvisning, når det er relevant. 


Direktørpost

Peter Achilles er direktør for Tiponi Behandling og teamet har desuden tilknyttet en fast psykiater.