Hvordan arbejder vi?

Indsatser og forløb i Tiponi er båret af et utrætteligt opsøgende relationsarbejde, hvor mentor og behandler er til rådighed for borgeren 24/7.

Social misbrugsbehandling efter Servicelovens §101 tager afsæt i den enkeltes situation. Behandlingen består i en række ikke-medicinske sociale indsatser, der har til formål at støtte borgeren til helt at ophøre med eller betydeligt at begrænse sit forbrug af euforiserende stoffer.

Indsatserne i Tiponi Rehab

Indsatserne bygger på en recovery-orienteret tilgang, hvor borgeren skal opbygge et meningsfuldt og tilfredsstillende liv defineret og styret af borgeren selv. Målet er at opdage eller genopdage den personlige identitet, der ikke er knyttet til stofmisbruget.

Tiponis tætte relationelle arbejde skaber et indgående kendskab til den enkelte borgers udfordringer og hele livssituation. Det giver mentoren adgang til at yde skræddersyet støtte med fokus på rehabilitering samt at indgå i koordineringen af den tværfaglige indsats omkring borgeren. På den måde lægger indsatserne i Tiponi Rehab sig i naturlig forlængelse af det arbejde, mentorerne i forvejen gør med de enkelte borgere. 

For de fleste, men nok i særlig grad i rocker/bandemiljøet, er det tabubelagt at søge hjælp for en misbrugsproblematik. Mange vil have modstand mod at møde op til behandling ved højlys dag i kommunalt regi. Den barriere imødekommer Tiponis mentorer ved at møde op, hvor borgerne er. Selve behandlingen foregår i Tiponis lokaler, men støttende samtaler, der gør borgeren parat til behandlingen kan foregå hvor og hvornår som helst, der er behov for det. Det gør en vigtig forskel for netop denne målgruppe. 

Læs mere om vores forskellige behandlinger i Tiponi Rehab her.

Få mere information

Du er velkommen til at kontakte daglig leder af Tiponi Rehab Casper på casper@tiponi.dk eller 2218 0856 for mere information.