Hvem kan visiteres?

Tiponi Rehab retter sig mod udsatte, psykisk sårbare, kriminelle og kriminalitetstruede borgere over 18 år, hvor rusmiddelproblematikker udfordrer og begrænser borgerne.

Vores dygtige rusmiddelbehandlere er eksperter i at støtte de allermest udsatte videre i livet, og vi samarbejder med socialforvaltninger og jobcentre i omkring 20 sjællandske kommuner.

Vi kan hjælpe borgere med større og mindre rusmiddelsproblematikker, da vi tilbyder fem typer af behandlinger. Vi tilbyder ad-hoc-samtaler, ambulant behandling, dagbehandling, efterbehandling og screeningsforløb. Læs mere om vores behandlinger her.

Tiponi tager ofte over, når andre giver op. Det gælder også i misbrugsbehandlingen i Tiponi Rehab, der ud over at være evidensbaseret er gennemsyret af vores faglige DNA og tilrettelagt efter vores helt særlige menneskesyn. Det indebærer blandt andet, at vi er tilgængelige for borgeren 24 timer i døgnet, at vi tror på den enkeltes ønske om at skabe et meningsfuldt liv og at vi aldrig giver op. Vi møder op, hvor borgeren er, og vi dokumenterer grundigt.

Social misbrugsbehandling efter Servicelovens §101 tager afsæt i den enkeltes situation. Behandlingen består i en række ikke-medicinske sociale indsatser, der har til formål at støtte borgeren til helt at ophøre med eller betydeligt at begrænse sit forbrug af euforiserende stoffer.

Visitation til Tiponi Rehab

Du kan visitere borgere digitalt til Tiponi Rehab. Henvisningen sendes sikkert og du modtager en bekræftelse efterfølgende på mail. Find vores digitale henvisning her

Du er velkommen til at kontakte daglig leder af Tiponi Rehab Casper ved spørgsmål og behov for mere information på casper@tiponi.dk eller 2218 0856.