Behandlinger i Tiponi Rehab

Indsatserne i Tiponi Rehab er helhedsorienterede, tværfaglige og baseret på grundig faglighed. De tilrettelægges efter den enkelte borgers individuelle behov og i samarbejde med borger og visiterende sagsbehandler.

Indsatserne er opsøgende, forstået sådan, at Tiponis mentorer og behandlere er, hvor borgeren er og samtidig er tilgængelige 24/7 ved akut opstået behov. Selve behandlingen foregår i Tiponis lokaler, men støttende samtaler, der gør borgeren parat til behandlingen, kan foregå hvor og hvornår, der er behov for det. Indsatserne varer tre måneder med mulighed for forlængelse og kan skaleres efter behov efter følgende oversigt.

Tiponi Rehab tilbyder overordnet fem forskellige behandlinger.

Ad Hoc-samtaler

Indsatsen dækker enkelte samtaler med en rusmiddelbehandler, når behovet opstår. Ad hoc-samtalerne er rettet mod borgere, der ikke har behov for et struktureret samtaleforløb, men blot har behov for at kunne henvende sig en gang imellem.

Samtalerne varer en time, og vi tilbyder op til to samtaler om måneden. Ydelsen er fleksibel på den måde, at der enten aftales to faste tidspunkter, eller borgeren kontakter behandleren pr. telefon og tilbydes en tid samme dag. Ud over samtalerne kan borgeren ved akut opstået behov kontakte behandleren, der står til rådighed 24/7.

Ambulant misbrugsbehandling

De centrale elementer i Tiponi Rehabs ambulante behandling er rådgivning, individuelle samtaleforløb og gruppebehandling.

Indsatsen dækker op til otte samtaler om måneden, og målet kan både være skadesreduktion og stoffrihed. Forløbet er tilpasset den enkelte borgers situation og behov. Det betyder både, at intensiteten og varigheden af kontakten kan variere, og at den er tilrettelagt efter borgerens daglige aktiviteter.

Visitationen gælder typisk tre måneders forløb med mulighed for forlængelse og ydelsen tilbydes i to varianter: Lavintensivt ambulant behandlingsforløb og Mellemintensivt ambulant behandlingsforløb. Læs mere om ambulant behandling i Tiponi Rehab her.

Dagbehandling

Tiponi Rehabs dagbehandling er en intensiv og struktureret dagbehandlingsindsats. Borgerne møder fem-otte timer to-tre gange om ugen og deltager i et skemasat forløb.

Borgernes individuelle mål støttes med en kombination af aktiviteter, projektforløb, individuelle samtaler og gruppesamtaler. Forløbet kan udover behandling for stofmisbrug omfatte undervisning, aktivering og sociale støttetilbud.

Dagbehandlingen tilbydes i to varianter: Lavintensivt dagbehandlingsforløb og Mellemintensivt dagbehandlingsforløb. Læs mere om dagbehandling i Tiponi Rehab her.

Efterbehandling

Tiponi Rehabs efterbehandlingsforløb er rettet mod borgere, der har gennemført et individuelt behandlingsforløb, og som har opnået stoffrihed eller et meget væsentligt nedsat forbrug. Det er et ambulant behandlingsforløb med op til to timer om ugen.

Forløbet foregår individuelt og har målrettet fokus på tilbagefaldsstrategier og håndtering af trang. Læs mere om efterbehandling her.

Screeningsforløb

Tiponi Behandling tilbyder udredning af borgerens behov for stofmisbrugsbehandling i henhold til Servicelovens §101, stk. 2.

I et grundigt samarbejde mellem misbrugsbehandler, socialrådgiver, psykolog og psykiater foretages en grundig screening og der udarbejdes efter nærmere aftale en handleplan for behandling.

Kontakt Casper, faglig leder i Tiponi Rehab, på casper@tiponi.dk eller mobil 2218 0856 for uddybning.