Tiponi Rehab

Hvem kan visiteres?

Tiponi Rehab retter sig mod udsatte, psykisk sårbare, kriminelle og kriminalitetstruede borgere over 18 år.

Behandlinger i Tiponi

Indsatserne i Tiponi Rehab er helhedsorienterede, tværfaglige og baseret på grundig faglighed.

Kontakt Tiponi

Det er vigtigt for os, at vi i tæt dialog finder det rette forløb for vores borgere, så vi kan opnå den øns…

Muhammeds historie – fra misbrug til frihed

“Tiponi gav mig håb i den tunnel, jeg var i, der var helt mørk”.
Læs hele Muhammeds historie her.

Hvordan arbejder Tiponi?

Indsatser og forløb i Tiponi er båret af et utrætteligt opsøgende relationsarbejde, hvor mentor …

Hvem er Tiponi Rehab?

Tiponis Rehab-team er blandt de mere end 80 ildsjæle, der tilsammen udgør Tiponi…

Digital henvisning

Du kan visitere borgere digitalt og sikkert til Tiponi Rehab.