Forløb i Tiponi Familie

Tiponi Familie løser opgaver i familier, som har behov for støtte. Familieteamet samarbejder med kommuners familieafdelinger. Vi tilrettelægger indsatsen på baggrund af kommunens ønsker og skræddersyr den, så den passer til den enkelte familie.

Alle medarbejdere i Tiponi Familie er efteruddannet som familiebehandlere og arbejder mentaliseringsbaseret og med afsæt i forskningen om den tidlige tilknytnings afgørende betydning for børns udvikling.

Tiponis Familieteam har en bred erfaring med indsatser i familier med forskellige behov for støtte samt med børn i alle aldre. Vores dygtige behandlere har med succes støttet nybagte forældre og kan tilknyttes familier, allerede inden barnet er født.

Det gælder generelt for Tiponis indsatser, at vore behandlere er til rådighed 24 timer i døgnet. Ved opstart af et forløb bliver der altid fagligt taget stilling til, hvem i Tiponis Familieteam der er bedst kvalificeret til den enkelte opgave. Læs mere om de enkelte medarbejdere i Tiponi Familie

Tiponi Familie tilbyder en bred vifte af forløb:

Forebyggende indsats efter Servicelovens §11

Tiponi tilbyder rådgivning om konkrete problemer, som en familie ønsker hjælp og støtte til. Det kan for eksempel være samlivsproblemer, opdragelsesproblemer, skolevægring, sociale eller psykiske problemer eller kriminalitet. Læs mere her

Børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens §50 

Når der er behov for en vurdering af et barns trivsel og udvikling, udarbejder Tiponi Familie børnefaglige undersøgelser efter Servicelovens §50 for kommuners familieafdelinger. Undersøgelsen er samtidig en forudsætning for at kunne iværksætte indsatser efter Servicelovens §52. 

Som led i undersøgelsen har Tiponi samtaler med barnet og familien, kigger på samspillet, indhenter udtalelser mm. Som en naturlig del af arbejdet inddrager vi i videst muligt omfang både forældre og barns ønsker og perspektiv på familiesituationen, og vi indleder altid undersøgelsen med et samarbejdsmøde med kommunens familieafdeling.

Familieindsats, Støttekontaktperson og Anden støtte efter Servicelovens §52

Tiponi Familie tilbyder indsatser og støtte efter Servicelovens §52. Det gælder både familiebehandling, støttekontaktperson og anden støtte til familier med komplekse problemstillinger samt UKN-forløb. Læs mere her

Støtteperson efter Servicelovens §54

Tiponi Familie tilbyder støtte til forældre i forbindelse med anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet. Formålet er at hjælpe til med at løse de problemer, der har været årsag til anbringelsen samt at støtte forælderen til at yde omsorg for barnet/den unge under anbringelsen, ved samvær og under evt. hjemgivelse.

Støtteordningen er meget fleksibel i både opgaver og tid, og medarbejderne i Tiponis Familieteam har erfaring og ekspertise til at tilbyde en bred vifte af relevant støtte.

Anbringelse i selvstændig bolig efter Servicelovens §66

Tiponi Familie tilbyder anbringelse af unge i selvstændig bolig efter Servicelovens §66 nr. 5. Anbringelsen finder sted i Tiponis lejligheder, der er godkendt efter Servicelovens §107. Læs mere her

Støttet og overvåget samvær efter Servicelovens §71

Tiponi Familie tilbyder støttet og overvåget samvær efter Servicelovens §71 st. 2 og 3. Formålet med indsatserne er at støtte forældre og barn i at have et godt samvær med hinanden, hvor både forældre og barn føler sig trygge. Læs mere her

SSAP – undersøgelse af tilknytningsrepræsentationer hos børn

Tiponi Familie tilbyder undersøgelse af tilknytningsrepræsentationer hos børn i alderen 4-8 år, hvor man er alvorligt bekymret for deres trivsel og psykosociale udvikling. Metoden SSAP (Story Stem Assessment Profile) bruges ofte som del af en børnepsykologisk undersøgelse. Læs mere her

Rådgivning af private familier

Udover at samarbejde med kommuners familieafdelinger tilbyder Tiponi Familie rådgivning til private om lettere problemstillinger som for eksempel samarbejde i forbindelse med skilsmisse, konflikter og grænsesætning, lettere skolevægring og selvværdsproblemer. Læs mere her