Testmedarbejdere

Helle
Adm. Direktør
Efter en lang karriere i politiet, hvor jeg har stiftet bekendtskab med borgere fra alle samfundslag, vil mit ”drive” altid være rettet mod de svageste i samfundet. I Tiponi har jeg samlet et unikt hold af ildsjæle, hvor vi hver dag arbejder for at støtte sårbare og udsatte medborgere. Med støtte og en hånd i ryggen arbejder vi for at vores borgere får mulighed for, bid for bid, at opbygge den tilværelse, de drømmer om. I Tiponi har vi udviklet en række indsatser og forløb, der tager udgangspunkt i eksistentialismen og i, at vi alle er lige meget værd, at vi alle har friheden til at træffe vores egne valg med de konsekvenser, der følger heraf, og at vi selv må skabe meningen med tilværelsen. Undervejs i mine 28 år i politiet har jeg taget en del efteruddannelser, blandt andet en 4-årig uddannelse som psykoterapeut, en diplomuddannelse i ledelse og HR, samt en projektlederuddannelse.
Profil
Younes
Adm. Direktør for Tiponi Street
Jeg er udviklingschef i Tiponi og har mange års erfaring i at arbejde med unge, der har begået ekstrem og personfarlig kriminalitet. Jeg har tidligere deltaget i udviklingsarbejdet i Projekt ”Tæt på familien” i Københavns Kommune og i Tiponi anvender vi  de samme metoder i udviklingsarbejdet med de unge og deres familier. Derudover arbejder vi ud fra den eksistentielle videnskabsteori mixet med andre teorier og metoder f.eks. vredeshåndtering, konfliktcoaching, mentalisering, NVR (non violent resistance) m.fl.  Jeg er født og opvokset på Indre Nørrebro og har set bandekulturen starte og udvikle sig gennem årene. Min multikulturelle baggrund og opvækst bruger jeg i mit daglige arbejde i måden jeg møder og står sammen med de unge i deres hverdagsudfordringer og problematikker i det kriminelle miljø. 
Profil
Peter
Adm. Direktør for Botilbud og Rehab
Jeg er Direktør for Tiponis Botilbud, hvor vi tilbyder borgere indkvartering i § 107 lejligheder. Tiponi køber passende 1-værelses lejligheder og tilbyder dem til borgere, der i en kortere eller længere periode har behov for pædagogisk tilsyn og evt. andre hjælpeforanstaltninger. Vi tilbyder også §85-tilsyn.  Derudover varetager jeg mentoropgaver og står for større indkøb til Tiponis drift. Jeg er uddannet finansøkonom og i gang med uddannelsen ”Diplom i ledelse”. 
Profil
Mette C
Socialdirektør
Som Socialdirektør i Tiponi, dækker jeg bredt i hele organisationen, strategisk som fagligt. Min erfaring igennem årene på myndighedsområderne både på voksen- og børneområdet, har vist mig, at en effektiv social indsats består af solid faglighed og menneskelig respekt. Herudover skal der være tydelige og målbare aftaler med kommunerne, og at disse ikke skal være mere end formålet tilsiger eller længere end behovet kræver. Jeg er optaget af at vi yder sociale indsatser der holder, og at vi igennem en nærværende relation giver det enkelte menneske og/eller familie, troen tilbage på egen ageren i livet. Jeg lægger vægt på at vi er fleksible, reelt tror på de mennesker vi arbejder med, og altid er ærlige omkring de ting vi ser og oplever. Efter 19 år som embedskvinde, har jeg valgte at omsætte mine socialfaglige og ledelsesmæssige kompetencer til leverandørområdet. Jeg er stolt af at arbejde i Tiponi, da jeg tidligere har brugt dem som leverandør, og har set hvor meget de kan flytte mennesker. Jeg har uddannelsesbaggrund som Socialrådgiver og har herudover en Soc.D.bogu og lederuddannelser. Jeg deltager desuden i juridisk netværk omkring børns rettigheder.
Profil
Brian
Økonomichef
Jeg er økonomiansvarlig i Tiponi og har mere end 35 års erfaring som privat- og erhvervsrådgiver i forskellige banker. Jeg har taget bankskoler og kurser og har en merkonom i finansiering Jeg har været glad for skiftet, da jeg synes, Tiponi har gang i mange spændende projekter, som det er udfordrende at skulle forholde sig  økonomisk rådgivningsmæssigt til. 
Profil
Thomas
IT- og kvalitetschef
Som kvalitetschef er min vigtigste opgave at understøtte alle medarbejdere i Tiponi til at udleve høj faglighed og professionalisme.  Jeg er uddannet cand. com. Og har i det meste af mit arbejdsliv arbejdet med organisationsudvikling, forandringsledelse, projekt- og procesledelse, arbejdsgangsoptimering med henblik på effektivitet og reducering af ”spild”. Jeg har ansvaret for, at Tiponi lever op til de aftaler og forpligtelser med kommuner og borgere, som vi har indgået og for at skabe de bedste administrative arbejdsgange mellem Tiponis medarbejdere og vores samarbejdspartnere. Nye og relevante samarbejdsrelationer er altid interessante. Tag fat i mig, hvis du har en skæv ide; måske er det sammensætningen af netop dig og Tiponi, der kan skabe en helt ny måde at betragte og videreudvikle arbejdet med Tiponis målgruppe. 
Profil
Tine
Kommunikations- og salgschef
Jeg er ansvarlig for al kommunikation og markedsføring i Tiponi. Herunder også alle pressehenvendelser. Jeg har altid arbejdet med intern og ekstern kommunikation, og er erfaren i at omsætte overordnet forretningsstrategi og mål til kommunikationsstrategi og handlingsplaner. Tiponis høje faglighed og indgående kendskab til vores borgere og de miljøer de færdes i gør, at vi hver dag hjælper rigtigt mange i beskæftigelse. Vi deler gerne vores store viden og erfaring på området, så tag endelig fat i mig, hvis du har brug for en faglig stærk oplægsholder, fakta eller case til en artikel eller noget helt tredje. 
Profil
Joelle
HR & udviklingschef
I Tiponi har jeg det overordnede ansvar for HR og forretningsudvikling. Jeg udvikler og implementerer HR-strategier og initiativer med henblik på at skabe og vedligeholde en virksomhedskultur med høj trivsel, udvikling, engagement og performance hos medarbejderne. Jeg agerer også sparringspartner for ledelsesteamet. Jeg driver, udvælger, vurderer og definerer rammerne for Tiponis overordnede strategiske udviklingsprojekter, og det på baggrund af indsamling og analyse af nødvendige data i forhold til Tiponis forretnings- og vækstpotentiale. Jeg har arbejdet med ledelse og forretningsudvikling indenfor beskæftigelsesområdet siden 2015. Det er mig en ære at være en del af Tiponi, hvor faglighed, tillid, kvalitet og visionær tænkning er fundamentet for at støtte sårbare og udsatte mennesker.
Profil