Home/Ressourceforløbs borgere

Jeg ved ikke om jeg tør

Et individuelt motivationsforløb for borgere, der gerne vil et andet sted hen i livet end der, hvor de aktuelt befinder sig. De har alle drømme og håb for fremtiden, men samtidig særlige udfordringer der forhindrer dem i at møde stabilt frem til forskellige tilbud/aktiviteter iværksat af eks. jobcentrene.  Forløbene ligger vægt på at motivere borgerne i at finde mening ved at begynde at gøre noget andet og ikke mindst tage ansvar for sit eget liv.

Læs mere

Nyt DNA

Mennesket tåler ikke ensomhed eller at blive ignoreret. Et resultat heraf vil være eksistentiel usikkerhed, som skaber en ængstelig overlevelseshjerne, der er udviklet til at forsvare sig. En sådan hjerne rummer både mere frygt og aggression, som bevirker indre ubehagstilstande.

I Tiponi arbejder vi med de barrierer og mentale blokeringer, der forhindrer os i at skabe en meningsfuld tilværelse.

Læs mere

Vejlednings -og opkvalificeringsforløb

Læs mere