Organisering og afdelinger

I Tiponi skræddersyr vi forløb til udsatte og sårbare borgere. Socialrådgiverne i vores sekretariat tager imod henvisninger og sørger for, at den enkelte borger bliver tilbudt præcis det forløb, der bedst hjælper i retning af selvforsørgelse. Læs mere om vores digitale henvisning eller kontakt vores socialrådgiver.

Vi arbejder på tværs af virksomhedens afdelinger: Beskæftigelsesfilialen, GadefilialenTiponifilialen og Botilbuddet

I Beskæftigelsesfilialen er fokus på at støtte psykisk sårbare eller kriminalitetstruede borgere til at komme tættere på selvforsørgelse. Vores virksomhedskonsulenter arbejder tæt sammen med en lang række engagerede virksomheder om at etablere virksomhedspraktikker, minijobs, løntilskud eller ordinær beskæftigelse.  

Beskæftigelsesfilialen arbejder samtidig tæt sammen med mentorerne i både Tiponifilialen, som arbejder med psykisk sårbare unge, og Gadefilialen, der arbejder med kriminalitetstruede borgere og borgere med tilknytning til rocker/bandemiljøet.  

Fælles for alle indsatser i Tiponi er løbende progressionsrapporter og grundig dokumentation.  

Vi har seks afdelinger på Sjælland; Valby, Roskilde, Helsingør, Kalundborg, Slagelse og Vallensbæk.