Erfaren og stærk faglig leder til Tiponi Botilbud

Ansøgningsfrist er søndag, den 18. oktober 2020.

Tiponi Botilbud søger en erfaren leder med socialrådgiver eller socialpædagogisk baggrund, der har en tung faglighed og kender alt til at arbejde inden for Serviceloven eller Lov om Socialtilsyn. Du skal kunne sikre høj kvalitet i vores leverancer til vores samarbejdspartner, udvikle Tiponi Botilbud og være en god leder for teamet i vores Botilbud.  

Beskrivelse af Tiponi Botilbud og lederstillingen

Tiponi Botilbud er et §107-tilbud, som består af 10 ét-værelses lejligheder i hhv. Roskilde, Valby, Glostrup og Brøndby. Botilbuddet henvender sig til borgere over 18 år med psykosociale udfordringer, herunder ex unge med fodfæste i det kriminelle miljø, misbrugsproblematikker eller flere diagnoser f.eks. borderline og angst, som har behov for massiv støtte. Afdelingen udfører derudover socialpædagogisk støtte under servicelovens §85 hos borgere i eget hjem.

Aktuelt er der tre faste medarbejdere, tre tilknyttet fra Tiponi ApS og en studentermedhjælper i Botilbuddet, men afdelingen arbejder løbende tæt med øvrige afdelinger i Tiponi samt eksterne konsulenter. Alle støttekontaktpersoner er tilgængelige hele døgnet, alle ugens dage for borgerne i akutte tilfælde, og ligeledes forventes det, at den kommende leder er tilgængelig for medarbejderne/borgerne hele døgnet i akutte tilfælde. I Tiponi har vi fleksible arbejdstider, hvilket betyder, at der ikke er nogen fast mødetid, men at den enkelte medarbejder/leder selv tilrettelægger sin arbejdstid uge for uge ud fra møder, opgaver osv.

Tiponi Botilbud forventer at investere i nye §107-lejligheder i Aarhus i løbet efteråret, og der kan derfor forventes lidt ekstra rejseaktivitet til Aarhus over de næste seks måneder.

Du vil som leder i Tiponi Botilbud blive en del af Tiponis ledergruppe, have ansvaret for udviklingen i Tiponi Botilbud, den daglige drift, afvikling af MUS m.m.

Vi har et godt arbejdsmiljø med højt til loftet, en god og humoristisk stemning. Der er plads til idéer og forslag til nye måder at løse opgaverne på. Vi tør godt udfordre os selv og hinanden i vores arbejde med at levere det bedst mulige for vores borgere, samarbejdspartnere og kolleger.


Er du den rette kandidat?

Vores nye leder får følgende opgaver:

 • Fortsætte den gode udvikling, der er i gang og præge denne
 • Sikre at den faglige kvalitet fortsat højnes
 • Styre processer og skabe gode rammer via anerkendende personaleledelse
 • Gennemføre årlig MUS med alle i teamet
 • Sikre den daglige drift
 • Samarbejde og skabe gode relationer til interessenter, f.eks. kommuner.

Vores nye leder kan sige ja til nedenstående:

 • Kommer fra en lignende stilling og fordel, hvis der kan fremvises resultater
 • Mere end fem års ledelseserfaring – gerne suppleret med ledelsesuddannelse
 • Stor indsigt i Serviceloven og Lov om Socialtilsyn
 • Erfaring med Botilbuddets målgruppe
 • Gerne erfaring med psykoterapien og relationsdannelse
 • Er uddannet socialrådgiver eller socialpædagog
 • Implementerer tiltag og sikrer, at de følges til dørs
 • Kan bevare overblikket i en hektisk hverdag.

Vores nye leder har følgende ledelsestilgang:

 • Udviser tillid til medarbejderne ved at lytte, uddelegere, inddrage og samarbejde
 • Ser den enkelte medarbejders kompetencer og har fornemmelse for den enkeltes behov i situationen
 • Er foregangsmand for en ærlig kultur præget af ordentlighed og åben feedback
 • Er en synlig og tilgængelig leder, som tør stå ved sit lederskab – også i modvind


Hvem er Tiponi?

Tiponi Botilbud er et datterselskab til Tiponi ApS. Dette er ikke noget, man tænker over i det daglige, hvor man er en integreret del af dagligdagen i Tiponi, og deltager i fællespersonalemøder, julefrokost, sommerfest m.m.

Tiponi ApS er en forandringsskabende konsulent- og mentorvirksomhed, som støtter de mest udfordrede medborgere til selvforsørgelse. Det gør vi i tæt samarbejde med jobcentre og socialforvaltninger i omkring 20 sjællandske kommuner og sammen med en lang række engagerede virksomheder.

Vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret med alle aspekter af borgerens vanskeligheder og barrierer. Vores arbejde er gennemsyret af et stærkt fagligt DNA, som afføder en helt særlig forståelse og et særligt menneskesyn. Det indebærer blandt andet, at vi er tilgængelige for borgeren 24 timer i døgnet, at vi tror på den enkeltes ønske om at skabe et meningsfuldt liv og at vi aldrig giver op. 

I Tiponi er vi over 60 ildsjæle bestående af både psykologer, psykoterapeuter, socialrådgivere, socialpædagoger, virksomhedskonsulenter, tidligere politifolk m.fl. Medarbejdergruppen er præget af stor diversitet, både hvad angår faglig baggrund, erfaringsgrundlag og i forhold til køn og kulturarv. Vi har fem lokationer på Sjælland: Valby, Helsingør, Roskilde og Sorø.

Sådan ansøger du:

Vi afholder løbende samtaler, så send din ansøgning hurtigst muligt. Der er ansøgningsfrist den 18. oktober 2020. For at ansøge om jobbet skal du sende motiveret ansøgning og CV til HR-chef i Tiponi, Joelle på joelle@tiponi.dk.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler torsdag d. 22. oktober og mandag d. 26. oktober.

Ansættelse:

Tiltrædelsesdato: 1. december 2020.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til funktionærloven. Ved ansættelse får du pc og mobiltelefon til arbejdsbrug og bliver efter tre måneder tilbudt Tiponis sundhedsforsikring hos Alm. Brand Sundhed.

Har du spørgsmål til stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte Direktør i Tiponi Botilbud, Peter Achilles, på mail peter@tiponi.dk eller på telefon +4551904095.