Home/Om os

Tiponi ApS er en forandringsskabende konsulentvirksomhed, som er leverandør til en række indsatser i flere kommuners jobcentre, socialforvaltninger og familieafdelinger. Vi hjælper, motiverer og understøtter den udsatte, sårbare og marginaliserede borger i at skabe en mening med livet, forbedre sin livskvalitet og ikke mindst finde sin plads i samfundet i kraft af tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Vi tilbyder en række indsatser og forløb for forskellige målgrupper, men fællesnævneren for samtlige indsatser er, at vi skaber en tillidsfuld relation med borgerne, fordi vi er af den overbevisning, at det er i relationen mellem mennesker, at potentialet for udvikling og forandringer ligger.

Vores medarbejdergruppe er præget af en stor diversitet både i form af forskellige faglige baggrunde, erfaringsgrundlag og i forhold til køn og kulturarv. Vi kan bl.a. bryste os følgende uddannelsesmæssige baggrunde: tidligere politibetjente, socialrådgivere, jordemoder, psykolog, psykoterapeuter, pædagoger, diætister, mentorer mm., ligesom vi kan prale med at kunne følgende sprog: arabisk, berbisk, dansk, norsk, polsk, svensk og urdu-punjabi.

”Tiponi” er et indiansk begreb for det betydningsfulde barn, hvilket er grundstenen i virksomhedens værdisæt. I Tiponi arbejder alle medarbejdere ud fra et stærkt og højt fagligt ståsted, der tager afsæt i eksistentialismen som den videnskabsteoretiske ramme, der grundlæggende handler om, at det enkelte menneske handler og vælger frit og derfor alene er ansvarlig for at skabe mening med sin egen eksistens. Med afsæt i denne ramme arbejder vi med en række visualiserede metoder og teknikker, som vi har udviklet fra forskningen i tilknytningsteorien, hvilke gør det begribeligt og forståeligt for den enkelte borger at tilegne sig nye personlige indsigter, som de efterfølgende støttes i at handle på.

Vi arbejder således med alle psykosociale aspekter af det hele menneske.

Vi tror på, at:

  • alle mennesker har et ønske om et meningsfuldt liv
  • det er i relationen ml. mennesker, at potentialet for udvikling og forandring ligger
  • manglende evne, vilje og mod til at tage ansvar for eget liv kan skabes

Vi giver aldrig op! Vi arbejder vedholdent med et utrætteligt relations arbejde, hvor tilgængelighed, nærhed og respekt krydret med høje faglige ingredienser skaber grobund for forandringer hos borgerne, der flere gange har været tæt på at give op og mistet håbet om at gøre deres drømme til virkelighed.

Et eksempel på, hvordan vi gør det begribeligt og muligt for borgeren at skabe en ny forståelse for sin eksistens igennem sine adfærdsmønstre:

”VORES KØKKENHAVER”, som er en metafor for begrebet samarbejde og integritet.

Den enkelte borger får tegnet en køkkenhave med masser af gulerødder. ‘Gulerødderne’ dækker over det enkelte menneskes behov, ønsker og værdier = borgerens integritet. Vi ved alle sammen, at såfremt en køkkenhave ikke skal visne bort, så skal den passes, gødes og vandes. På samme måde skal vi sørge for at tilgodese vores egne behov, opfylde vores ønsker og passe vores værdier.

I alle de fællesskaber, som vi indgår i og er en del af, hvad enten det er vores familie, venner eller arbejdskollegaer, så er alle disse også indehavere af egne køkkenhaver, hvor der er gulerødder, som skal vandes og passes.

Når vi træder ind i disse fællesskaber, så fordrer det, at vi kan samarbejde, men rigtig mange af os samarbejder over evne – vi har så travlt med at vande andres køkkenhaver, at vores egne gulerødder visner, og når det sker, så rammes vi af stress, depressioner og angst, fordi vi ganske enkelt mister os selv.

Læringen i ovenstående er, at vi alle skal blive bedre til at navigere mellem på den ene side at skulle samarbejde og på den anden side at bibeholde vores integritet. Det handler om at kunne sige fra, sætte grænser og tro på, at vi som mennesker ikke skal gøre os fortjent til kærlighed: ”Jeg kan lide dig for den du er – ikke for dét, du gør”.

Vi er til for at integrere udsatte og marginaliserede borgere med henblik på at højne livskvaliteten for den enkelte borger samt skabe samfundsmæssig værdi.

Vores mission – vores eksistensberettigelse – er dybt forankret i vores ønske om at gøre en betydningsfuld forskel for udsatte borgere, fordi vi grundlæggende tror på, at alle mennesker har et ønske om og behov for et meningsfuldt liv, og at borgernes manglende evne, vilje og mod til at tage ansvar for eget liv kan genskabes. Vores succeser med borgerne afføder samtidig en positiv gevinst for samfundet, dels økonomisk i kraft af, at flere borgere i samfundet gøres selvforsørgende, dels øger det trygheden i at kunne færdes trygt og frit på gaderne.

Vi vil være kommunernes foretrukne samarbejdspartner om udsatte og marginaliserede borgere.

Vi ved, at vi skaber gode, livsvarige resultater for borgere, der kommer i forløb hos os og derfor har vi et indgående ønske om, at kommunerne også får øje på det, så vi i fællesskab kan sikre et godt, meningsfuldt liv for flest mulige borgere i det danske samfund.

Kontakt info

Tiponi ApS,

Høffdingsvej 34,

2500 Valby

Kontakt

Helle  tlf.: +45 2125 6661 

Email: helle@tiponi.dk

Younes  tlf.: +45 8171 5797

Email: younes@tiponi.dk

Louise  tlf.: +45 5142 1583

Email: louise@tiponi.dk

Kontakt info

Filial,

Klostermosevej 140,

3000 Helsingør

Kontakt

Helle  tlf.: +45 2125 6661 

Email: helle@tiponi.dk

Younes  tlf.: +45 8171 5797

Email: younes@tiponi.dk

Mohssin   tlf.: +45 2381 0063

Email: mohssin@tiponi.dk

Kontakt info

Filial,

Jernbanegade 6b 1,

4000 Roskilde

Kontakt

Helle  tlf.: +45 2125 6661 

Email: helle@tiponi.dk

Younes  tlf.: +45 8171 5797

Email: younes@tiponi.dk

Mark  tlf.: +45 4015  0458

Email: mark@tiponi.dk

Kontakt info

Filial,

storgade 10, 1. sal,

4180 Sorø

Kontakt

Helle  tlf.: +45 2125 6661 

Email: helle@tiponi.dk

Younes  tlf.: +45 8171 5797

Email: younes@tiponi.dk

Mark  tlf.: +45 4015  0458

Email: mark@tiponi.dk

Kontakt info

Filial,

Høje Taastrup Boulevard 53, 1. lokale 1.09

2630 Taastrup

Kontakt

Helle  tlf.: +45 2125 6661 

Email: helle@tiponi.dk

Younes  tlf.: +45 8171 5797

Email: younes@tiponi.dk