Home/Øvrige ydelser

Øvrige ydelser

Begivenheder

Psykologisk undersøgelse

Den psykologiske undersøgelse kan bidrage til en mere præcis forståelse af en borgers aktuelle situation samt ressourcer og begrænsninger i forhold til arbejdsmarkedet. Undersøgelsen centrerer sig omkring den enkelte persons kognitive og personlighedsmæssige ressourcer samt problemområder.  Med udgangspunkt i den psykologiske undersøgelse kan der stilles handlingsforslag i forbindelse med uddannelse, arbejde, behov for terapi mm.

En psykologisk undersøgelse består af et længere psykologisk interview samt én eller flere psykologiske tests. Interviewet og testerne danner grundlaget for en grundig vurdering af borgernes evner, personlighed og funktionsmåde. Selve undersøgelsen varer ca. 2-4 timer. Aldersgrænsen er 18 år.

Alle psykologiske undersøgelser munder ud i en detaljeret rapport, der bl.a. tager stilling til følgende aspekter:

Finders der vanskeligheder, der kan afhjælpes eller bedres af behandling eller anden form for støtte?

Hvad betyder de beskrevne forhold for borgerens muligheder og begrænsninger i forhold til arbejdsmarked og uddannelse? Og herunder: hvilke tiltag kan være relevante med henblik på at støtte borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet?

Der kan være tale om personlighedstest, der kigger på borgerens personlighedsstruktur og evt. relaterede personlighedsproblemer, kognitive tests, der belyser borgerens intelligensmæssige evner (der kan evt. beregnes IQ-score) og neuropsykologiske tests, der undersøger det kognitive-neuropsykologiske grundlag hos borgeren som fx opmærksomhed, hukommelse, evnen til at lære nyt og anvendelsen af handlestrategier. Endvidere kan der være tale om andre specifikke tests, som bl.a. kigger på angst- og depressionsniveau, PTSD, ADHD m.fl.

WAIS, MCMI, BAI, BMI, NEO-PIR, SCID-II, Harvard Trauma Questionnaire m.fl.

Øvrige tests: neuropsykologisk testbatteri, WMS-III m.fl.

SMAART

Arbejdsevneafklaring